HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10835
ime PAVELIĆ, Juraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen29. 5. 1920.Krivi Put
apsolvirao1947.
diplomirao29. 10. 1948.
karijera1948.Arboretum Trsteno
1950.šumarija Brinje
1. 7. 1960.ŠG Senj
umirovljen20. 2. 1979.
umro18. 9. 1987.Senj Sin Jurja i Ivke r. Prpić. Hrvat, katolik. Otac mu je bio rudar u Americi, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Krivom Putu 1931., a realnu gimnaziju u Senju, 1940.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija pripadnik je Hrvatske domobranske vojske (10.6.1943.6.5.1945.) pa je, uspostavom nove vlasti, bio strpan u logor u trajanju od pet mjeseci. Nakon toga završio je studij i apsolvirao škol.g. 1946.-47., a diplomirao na ŠG odsjeku 29.10.1948.
 Prvo zaposlenje u državnoj službi dobio je u svojstvu upravitelja Arboretuma Trsteno odmah nakon diplomiranja. Uz uobičajene poslove obavlja nadzor nad provedbom opširnih građevinskih radova, osniva prve pokusne plohe u svrhu znanstvenih istraživanja te izlučivanja kvalitetnih sjemenskih stabala za dobivanje sjemena.
 God. 1950. odlazi za upravitelja Šumarije Brinje (1950. 1958.), a naredne dvije godine radio je kao tehnički direktor DIP-a Senj.
 Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem šumskih gospodarstava 1.7.1960. biva imenovan za prvog direktora ŠG Senj, na kojoj je dužnosti sve do umirovljenja, 20.2.1979.
 Sudjelovao je na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji (Ohrid 1954., Bled 1958.) i inozemstvu (Poljska, Kanada, Sovjetski savez). Za primjerene zasluge na unapređenju šumarstva dobitnik je Zlatne plakete i povelje Saveza DIT Hrvatske 1976.

 *** ŠL 1952., s. 73.
 *** ŠN, s. 362; SŠN 2, 1998., s. 687.
 Piškorić, O.: Dvadeseta godišnjica Velebitskog botaničkog vrta. ŠL 5-6, 1988., s. 277-279.
 Ivančević, V.: Velebitski botanički vrt. "HŠ", Senj 1997., s. 22, 28.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM