HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10836
ime P., Juraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10836)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1978.
diplomirao14. 11. 1979.
karijera12. 1979.šumarija Krasno
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

2014

umrli

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Jurja i Danice r. Prpić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio šumski poslovođa (lugar), a majka trgovkinja. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom Senju. Maturirao je na realnoj gimnaziji, prirodoslovno matematičkog usmjerenja, 1974. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 14.11.1979. Na istom fakultetu pohađao je i poslijediplomski studij (1995.) iz područja uređivanje šuma.
 Prvo zaposlenje u struci dobiva u prosincu 1979. u ŠG Senj Šumarija Krasno, kao referent za iskorišćivanje šuma. Nakon sedam mjeseci rada odlazi na odsluženje vojnog roka, a u lipnju 1981. vraća se u ŠG Senj, u Odjel za uređivanje šuma, vršeći taksacijska mjerenja u vinodolskim i krasnarskim prebornim i mediteranskim šumama na kršu.
 Opredijelivši se na poslove uređivanja šuma, 22.6.1982. prelazi u ŠG Zagreb, u Odjel za uređivanje šuma, u kojem radi neprekidno 16 godina. Prvih godina obavlja poslove taksatora, da bi 1983. bio unaprijeđen na radno mjesto samostalnoga taksatora, a od kolovoza 1992. za rukovoditelja odjela. Uz tu dužnost, od sredine 1997., pomoćnik je upravitelja UŠ Zagreb za uređivanje šuma, ekologiju, lovstvo te pravne, kadrovske i opće poslove.
 Od 1982. do 1992. kao taksator, odnosno samostalni taksator u zagrebačkoj "sekciji" proveo je sve uređivačke poslove u 22 gospodarske jedinice na površini od 27.819 ha. U posljednjem 5godišnjem razdoblju (1992.-1997.), kao voditelj Odjela za uređivanje šuma za 25 gosp. jednica (55.078 ha) provodio je organizaciju, nadzor i kontrolu radova, a za većinu gosp. jedinica odredio je koncepciju izlučenja sastojina, način i smjernice gospodarenja te načinio korekciju uređajnih zapisnika.
 Uz te poslove dipl. ing. Juraj Pavelić je 1995. i 1996. radio na Osnovi područja, posebice na koncepciji etata i uzgojnih radova za šume UŠ Zagreb. Kako sve to nije bilo lako ni jednostavno, ukazuje činjenica da zagrebačka uprava šuma danas u sastavu "Hrvatskih šuma", zbog svojih povijesnih, ekoloških i ekonomsko demografskih razloga, ima na svom području najsloženije i s uređivačkoga gledišta (područje velegrada!) najzahtjevnije šume (Park prirode Medvednica, park šume grada Zagreba, GJ Žutica, Turopoljski lug, Žumberak, Ivančica i dr.).
 Sudjelovao je na više domaćih znanstvenih i stručnih skupova, od kojih bilježimo: Simpozij šumarstva na Brijunima (1993.), Dani hrvatskoga šumarstva u Novom Vinodolskom (1996.) i znanstveno savjetovanje u povodu 150. obljetnice HŠD (1996.), zatim međunarodni simpozij Vodoprivreda i šumarstvo u Zagrebu (1996.) i dr. Kao član HŠD, podružnica Senj, 1981. bio je na višednevnoj ekskurziji u Čehoslovačkoj.

1Treba li Žumberak sa Samoborskim gorjem proglasiti parkom prirode, (s Farkaš, N.). Hrvatske šume 54-55, 1995., s. 25.
2Park-prirode Medvednica zagrebačko zeleno izletište, (s Mrkobrad, M.). Hrvatske šume 3-4, 1997., s. 27-29.
3Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J., 1998: Šume medvednice jučer - danas - sutra. Š.L. 7-8, s.315 pdf
4Tustonjić, A., Pavelić, J., Farkaš-Topolnik, N., Đuričić-Kuric, T., 1999: Šume unutar prostornog plana Zagrebačke županije. Š.L. 9-10, s.469 pdf
5Pavelić, J., Skoko, M., 2003: Branislav Brkić (1947 – 2001). Š.L. 3-4, s.207 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64.
 Matić, S., Prpić, B.: Program njege, obnove i održavanja park-šuma u području Grada Zagreba. ŠL 5-6, 1997., s. 241.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM