HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID10841
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10841)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

apsolvirao1952.
diplomirao4. 12. 1952.

 Sin Milin. Hrvat. Gimnaziju je završio u Gospiću 1949. godine. Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1951.-52. na Šumarskom odjelu, a diplomirao 4.12.1952.

 *** ŠN, s. 366; SŠN 2, 1998., s. 688.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM