HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10845
ime P., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10845)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1933.
diplomirao6. 2. 1934.

 U Đakovu 1921. završio je pučku školu, a gimnaziju je polazio u Osijeku i Požegi, gdje je maturirao 1929. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1932.-33., a diplomirao 6.2.1934. godine.
 Nakon odsluženoga đačkog vojnog roka u Bileći, zaposlio se 1935. u poduzeću "Krndija" u Našicama na mjerničkim poslovima. Krajem 1937. dobio je mjesto u Direkciji šuma u Banja Luci, gdje do 1941. radi u Odsjeku za taksaciju. U vrijeme NDH radi u Šumskoj upravi u Banja Luci sve do kraja rujna 1944. Zatim rukovodi na oslobođenom teritoriju šumarskim tečajevima za lugare u Prijedoru i tu počinje njegov put profesora, kojemu je posvetio ostatak života. Poslije rata postavljen je za šumarskog referenta Okružnog NO u Bihaću. U studenome 1945. odlazi u Sarajevo za upravitelja Lugarske škole gdje ostaje tri godine, a onda je premješten u Srednju šumarsku školu u Sarajevu. God. 1951. prelazi u Zagreb za profesora Srednje drvno-industrijske škole za finu obradu drva, gdje predaje tehničke predmete: oruđa i strojarstvo. Na toj dužnosti ostaje sve do umirovljenja 1975. godine.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 8.
 *** ŠN, s. 358, 587; SŠN 2, s. 684.
 M.M.: In memoriam Pavić, Mirko, dipl. inž. šumarstva (1910-1982.), ŠL 9-10/86., s. 500.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 M. M.: Mirko PAVIĆ, dipl. inž., ŠL 9-10/1986, s.500 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM