HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10849
ime P., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10849)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1951.
diplomirao14. 3. 1952.

 Na Šumarskom odjelu Poljoprivredno šumarskoga fakulteta u Zagrebu diplomirao je 14.3.1952.
 Prema nepotpunim podacima proizlazi da radi u drvnoj industriji.
 U Šumarskom društvu Gospić 1962. izabran je za predsjednika, a na skupštini tog društva 1963. održao je referat "Prerada drveta na pilanama potočarama u Lici".

 *** HŠD 1846 1996., s. 280, 406, 407.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM