HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1085
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, upravitelj šumarije
     

                                                                IZBOR      (lugari /1085)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1949.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Mihe i Josipe rođ. Tomac. Osnovnu i građansku školu završio je u Delnicama 1941, a srednju Šum. školu u Karlovcu u prvoj generaciji te škole 1949. god. Stručni ispit položio je u Zagrebu. Bio je aktivni učesnik NOB–a od 1942. do 1945, a otac mu je tada bio interniran po talijanskim logorima. Tijekom rada u šumarstvu, kao šum. tehničar, radio je na svim poslovima i fazama rada, posebno na kategorizaciji terena, normiranju na sječi i izradi te uređivanju šuma na području ŠG Delnice. Prvo radno mjesto bilo mu je u DIP–u “V. Švalba” u Klani. Nakon toga bio je tehnički rukovodilac ŠIP–a Karlobag, ali ubrzo, u istom svojstvu, prebačen je u ŠIP Senj na radilišta Mošune i Vodice. Od 1950. u ŠG “Lj. Lenac” u Delnicama radio je na izradi prvih poslijeratnih osnova gospodarenja za šume bivših zemljišnih zajednica. God. 1951. osniva Šumariju Prezid, u sastavu ŠG “Viševica” Rijeka i postaje njezin prvi upravitelj. Početkom 1954. suosnivač je (s ing. S. Mačekom) i prvi tehnički upravitelj Šumarije Skrad. God. 1960. premješten je u netom osnovano ŠG Delnice na mjesto referenta za kategorizaciju za cijelo područje gospodarstva, odnosno svih 12 šumarija. S tog je radnog mjesta, nakon 20 godina uspješnog rada, otišao u mirovinu (1980). Zaslužan je što se u ŠG Delnice počela primjenjivati tada nova djelatnost rada – kategorizacija terena, odnosno privlačenja drvnih sortimenata, a zatim i ocjena radnih uvjeta za sječu i izradu koji utječu na konačne norme te faze rada u eksploataciji šuma, čime su utvrđene osnove za izradu plana direktnih troškova, plana ekonomskog obrazloženja izgradnje šumskih prometnica i izračunavanje ekonomske vrijednosti šuma. Za svoj rad na tom području proglašen je inovatorom. Primio je veći broj priznanja i odličja, između ostalog: Orden zasluga za narod III. reda (1952), Zahvalnicu Narodne tehnike Zagreb za zalaganje na organiziranju i popularizaciji natjecanja šum. radnika Hrvatske (1974), Orden rada sa srebrnim vijencem (1977) i dr. Kao umirovljenik živi u Delnicama.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM