HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10850
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1986.
diplomirao28. 7. 1987.

član HŠD ogranak
Karlovac

08.05.1987

HŠM-Šumarija Rakovica

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Nikole i Ane r. Franjković. Hrvat, katolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Rakovici 1976., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1981. godine.
 Diplomirao je šumarstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu 28.7.1987. iz područja šumarske fitocenologije. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Istraživanje šumske vegetacije u specijalnom rezervatu "Laudonov Gaj"".
 Rad u struci započeo je kao pripravnik u Šumariji Slunj 1987., od 1988. radi u šumariji Rakovica kao poslovođa, a 1991. postaje njezin upravitelj. Nakon progonstva zbog ratnog djelovanja, od 1.11.1991. do veljače 1994. radi u Šumariji Jastrebarsko, kao pomoćnik upravitelja šumarije. U međuvremenu (1.11.1992.-1.1.1994.) bio je u postrojbama Hrvatske vojske.
 Od veljače 1994. obnaša dužnost upravitelja Šumarije Draganić, a od 5.8.1995. upravitelj je Šumarije Rakovica, UŠ Karlovac.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 66.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 63.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 698.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM