HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10856
ime PAVŠA, Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10856)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 1. 1918.Banja Luka /BiH/
apsolvirao1940.
diplomirao30. 10. 1941.
umro14. 11. 1978.Varaždin

 Sin Mihajla, doktora prava, i Marije Ludvine r. Horvatić, slikarice. Hrvat, katolik. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1928., a na gimnaziji je maturirao 1936. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je apsolvirao škol.g. 1939.-40., a diplomirao 30.10.1941.
 Iste godine počeo je raditi u Novoj Gradiški. U tijeku svog radnog vijeka radio je kao upravitelj šumarija na Mljetu, u Muću kod Sinja, Novom Vinodolskom, Puli, Jablancu, i 25 godina, sve do svoje smrti (1978.), u Varaždinu, na mjestima upravitelja Šumarije, upravitelja Šumskog gospodarstva i referenta za uzgoj.
 Obnašao je veći broj funkcija. Bio je član Jugoslavenske komisije za topole, suradnik Instituta za četinjače, član komisije Šumarskog fakulteta u Zagrebu i član redakcijskog odbora "Šumarskog lista".
 Sudjelovao je na stručnim skupovima u zemlji, Italiji i Njemačkoj.
 Izrađivao je elaborate o utjecaju izgradnje hidroelektrana na rijeci Dravi na biljni i životinjski svijet.
 Kao član HŠD, bio je vrlo aktivan u njegovoj varaždinskoj sekciji.
 Primio je Povelju i Zlatnu medalju Saveza ITŠDI Hrvatske.

 *** ŠL 1952., s. 74; 1976., s. 367.
 *** ŠN, s. 360; SŠN 2, 1998., s. 685.
 *** HŠD 1846 1996., s. 432-434.
 V.H.: Ivan Pavša, dipl. inž. šumarstva. In memoriam. ŠL 1979., s. 403.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 V. H.: IVAN PAVŠA, ŠL 7-8/1979, s.403 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM