HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10860
ime P., Mihovil
zvanje
zanimanje     
šum. inženjer, šum. savjetnik i inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10860)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1910. Rođen je u Lici u seoskom ambijentu. Šumarstvo je apsolvirao 1910. na četvorogodišnjoj Šum. akademiji u Zagrebu.
 Šumarsku službu započeo je 26.8.1910. kao šum. vježbenik Otočke imovne općine, kod koje je radio oko 15 godina. Državni stručni ispit položio je u Zagrebu 1913.
 U međuvremenu radio je kraće vrijeme (1922.-23.) kao upravitelj Šumarije Ogulinske imovne općine u Brinju. Radio je pretežito na taksacijskim i uređajnim radovima te kao upravitelj šumarija u Perušiću i Korenici, otočke imovne općine, kod koje je 1925. promaknut za šum. savjetnika i postavljen za direktora Direkcije šuma u Otočcu.
 Kao šum. inspektor radio je kod Direkcije šuma na Sušaku, 1927. kod Osječke oblasti u Osijeku, a 1928.-29. obnašao je dužnost direktora Direkcije šuma u Vinkovcima. Slijede premještaji: 1930. direktor je Direkcije šuma I. Banske imovne općine u Glini, zatim šumarski inspektor i šef Šumarskog odsjeka Banske uprave u Skopju (Makedonija); 1931. direktor je Direkcije šuma na Sušaku, a 1933. nalazimo ga na dužnosti direktora Direkcije šuma Apatin (Vojvodina), gdje se tada radilo na intenzivnom uzgoju mekih listača i pošumljavanju Deliblatskih pijesaka; 1937. istu dužnost obnaša u Novom Sadu, a 1938. inspektor je kod Odjeljenja za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu.
 Od 1940. do 1941. šum. je savjetnik pri Odjelu za šumarstvo banske vlasti u Zagrebu. Svoj radni vijek okončao je u Sarajevu, gdje je umirovljen za vrijeme II. svj. rata. Nakon umirovljenja živio je u Zagrebu.
 Surađivao je u Šum. listu i bio član HSŠD, odnosno u vrijeme NDH HŠD, kada je biran za člana Nadzornog odbora.

1Ing M. Pećina, 1931: Pošumljavanje goleti Južne Srbije.. Š.L. 11, s.575 PDF
2Ing. M. Pećina, 1931: Pošumljavanje goleti Južne Srbije.. Š.L. 11, s.575 PDF
3Ing. M Pećina, 1943: Ocjena bukovine po vanjskim znakovima.. Š.L. 7-8, s.224 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1910., s. 388; 1914., s. 320; 1917., s. 39; 1921., s. 51; 1922., s. 849; 1923., s. 63, 568: 1925., s. 210, 554, 556, 697; 1927., s. 490; 1928., s. 325; 1930., s. 50, 78; 1931., s. 443; 1937., s. 41; 1938., s. 46; 1940., s. 261, 269, 515; 1941., s. 276; 1943., s. 24, 26.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 4, 55, 81, 148.
 Kauders, A.: Šum. bibl. I, s. 67, 87.
 *** ŠN, s. 103; SŠN 2, 1998., s. 124.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci Slav. Brod 1974., s. 547, 549.
 *** Pov. šumarstva Hrvat. 1846 1976. Zagreb 1976., s. 126, 247, 377, 413.
 Strineka, M.: In memoriam. Mihovil Pećina, dipl. inž. šum. (1888 1976). ŠL 5-6, 1976., s. 282.
 *** HŠD 1846 1996., s. 221, 235.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STRINEKA, Milan: Ing. Mihovil Pećina., ŠL 5-6/1976, s.282 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM