HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10861
ime P., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10861)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1983.
diplomirao24. 11. 1983.

član HŠD ogranak
Bjelovar

24.04.1986

Stručne službe UŠP Bjelovar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mirka i Ankice r. Rolk. Po nacionalnosti je Čeh, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Vel. Grđevcu 1975., a Šumarsku školu u Karlovcu 1979.g.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu 24.11.1983. godine.
 Pripravnički staž započeo je u Šumariji Grubišno Polje, Uprave šuma Bjelovar, 1.6.1985., a dovršio ga je u Bjelovaru, nakon što je premješten u stručne službe u projektni biro, na projektiranje šumskih cesta i vlaka. Na tom radnom mjestu dobiva stalan posao i ostaje raditi do kraja 1990.g. Od 1.1.1991. vraća se u Šumariju Grubišno Polje za referenta iskorišćivanja šuma, da bi od rujna 1991. radio na mjestu v.d. upravitelja šumarije. Dana 1.1.1992. dobio je stalni raspored na ovo radno mjesto.
 U srpnju 1997. prisustvovao je savjetovanju u Češkoj.

 *** ŠL 1-2/95., s. 62.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 61.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 91, 93, 134.
 *** Hrvatski šumari na savjetovanju u Češkoj. Časop. "HŠ", 9, 1997., s. 2.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM