HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10861
ime P., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1983.
diplomirao24. 11. 1983.

član HŠD ogranak
Bjelovar

24.04.1986

Stručne službe UŠP Bjelovar

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mirka i Ankice r. Rolk. Po nacionalnosti je Čeh, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Vel. Grđevcu 1975., a Šumarsku školu u Karlovcu 1979.g.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu 24.11.1983. godine.
 Pripravnički staž započeo je u Šumariji Grubišno Polje, Uprave šuma Bjelovar, 1.6.1985., a dovršio ga je u Bjelovaru, nakon što je premješten u stručne službe u projektni biro, na projektiranje šumskih cesta i vlaka. Na tom radnom mjestu dobiva stalan posao i ostaje raditi do kraja 1990.g. Od 1.1.1991. vraća se u Šumariju Grubišno Polje za referenta iskorišćivanja šuma, da bi od rujna 1991. radio na mjestu v.d. upravitelja šumarije. Dana 1.1.1992. dobio je stalni raspored na ovo radno mjesto.
 U srpnju 1997. prisustvovao je savjetovanju u Češkoj.

 *** ŠL 1-2/95., s. 62.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 61.
 *** Šum. škola Karlovac, 1997., s. 91, 93, 134.
 *** Hrvatski šumari na savjetovanju u Češkoj. Časop. "HŠ", 9, 1997., s. 2.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM