HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10866
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10866)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1941.
diplomirao26. 6. 1942.
djelovao Gospića

 Jedini je pouzdani podatak, koji smo pronašli o njemu, da je apsolvirao 1940.-41. škol.g. i diplomirao na Šum. fakultetu u Zagrebu u vrijeme II. svj. rata, 26.6.1942. god.

 *** ŠN, s. 361 (Peitl!).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM