HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10869
ime P., Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10869)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1993.
diplomirao1994.

 Sin Luke i Anke r. Pavošević. Hrvatske narodnosti i državljanstva. Otac mu je računovođa, a majka djelatnica u administraciji. Osnovnu je školu završio u Đurđenovcu 1983., a srednju u CUO "August Cesarec" odgojno obrazovni smjer u Našicama 1987. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1994. iz područja zaštite šuma entomologija. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Entomofauna edafskog sloja Stupničkog luga u sastojini hrasta lužnjaka i običnoga graba".
 Nakon diplomiranja zaposlio se u struci kao pripravnik u Šumariji Čazma, UŠ Bjelovar, gdje radi do ljeta 1995.g. Nakratko radi kao zamjena za odsutnu djelatnicu, a 1.3.1996. zapošljava se kao nastavnik stručnih predmeta u Šumarskoj školi u Karlovcu. Tu predaje iskorišćivanje šuma, fitocenologiju, uređivanje šuma, dendrometriju i tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom. Na tom se poslu zadržao do 1.9.1997., kada ostaje bez mjesta, jer je bio zamjena za odsutnu djelatnicu.
 Sklon je ekološkom razmišljanju. Živi na taj način i preporučuje ga drugima. Vegetarijanac je radi dosljednosti struke i dobrog primjera.
 Član je Međunarodnoga vjer-skoga društva za svjetlost Krišne ISKCON Hare Krsna.

 *** Šum. škola Karlovac 1947 1997, s. 68, 70, 134.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 701.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM