HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10878
ime P., Janez Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10878)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1947.
diplomirao26. 5. 1948. Školovao se u Novom Mestu: osnovnu je školu završio 1931. god., a realnu gimnaziju 1939. Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu od 1939. do 1941. i od 1946. do 1948. Naime, godine 1942. i 1943. bio je u internaciji u Italiji, a 1943.-1946. u NOB-u. Apsolvirao je škol. g. 1946.-47., a diplomirao 26.5.1948.
 Radni vijek započeo je u Ministarstvu za šumarstvo R. Slovenije. Najprije u Glavnoj direkciji za šumsku proizvodnju, a zatim od 1948. do 1951. u Generalnoj direkciji drvne industrije, Planski odjel. Tu je radio kao inženjer pripravnik, a kratko vrijeme radio je i na drugim područjima.
 Stručni ispit položio je 1950. u Ljubljani. Odmah se zaposlio u DIP-u Novo Mesto (1951.-1953.) Počevši od 16.1.1953., kad prelazi u GG Novo Mesto, pa sve do 30.9.1963., kad postaje direktorom ŠG Novo Mesto, radi na poslovima uređivanja šuma (10 godina), mijenjajući samo poduzeća i ustanove (Okružna uprava za šumarstvo, Šum.-drvarski poslovni savez, Seosko šum. poduz. kombinat). Posljednje radno mjesto bilo mu je ono vođe službe za uzgajanje šuma pri istom gospodarstvu. Na tom se mjestu zadržao sve do kraja svibnja 1981., kada odlazi u mirovinu.
 Dakle, kao pripravnik sudjelovao je u planiranju šumarske i drvne proizvodnje za Sloveniju. Nakon toga radi na uređivanju šuma u Dolenjskom (1953.-1963.), u početku kao referent za uređivanje, a kasnije kao voditelj Odsjeka za uređivanje šuma pri ŠG Novo Mesto. Sastavio je i nekoliko šumsko-gospodarskih osnova.
 Napisao je rad o svom gospodarskom području (1986.).
 Bio je aktivan u javnom radu, stručnom i političkom životu. Od 1964. do 1976. bio je član Izvršnog odbora pri Poslovnom udruženju GG Slovenije, nekoliko godina potpredsjednik izvršnog odbora, predsjednik savjeta za šumarstvo, drvnu i papirnu industriju pri Gospodarskoj komori Slovenije. Bio je i više godina predsjednik DIT-a Novo Mesto i član povjerenstva za Krajgerovu nagradu (1972.-1974.).
 Primio je velik broj nagrada i priznanja: Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom, Jesenkovo priznanje 1977., Srebrnu plaketu Narodne tehnike Jugoslavije (1978.); priznanje Jug. poljoprivr.-šumar. centra (1985.), te nekoliko općinskih priznanja i nagrada. God. 1978. proglašen je počasnim članom DITŠDI Slovenije.

 *** ŠN, s. 362; SŠN 2, 1998., s. 687.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM