HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10880
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10880)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1972.
diplomirao1973.
magistrirao26. 11. 1991.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Buzet

1988

umirovljenik

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin oca Ivana, dipl. oec. i majke Anice r. Schweininger, domaćice. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, katolik. Školovao se u Koprivnici: osnovnu je školu završio 1963., a gimnaziju 1967.
 Diplomirao je šumarstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu 1973. Na istom fakultetu završio je poslijediplomski studij i 26.11.1991. magistrirao šumarstvo iz specijalnosti silvikultura, obranivši magistarski rad pod naslovom "Pejsažne značajke Pazinske jame s gledišta oblikovanja vegetacije okoliša Pazina.
 Pripravnički staž odradio je u ŠG Koprivnica, gdje je primljen u službu 13.2.1974. Od 13.1.1976. do 31.7.1976. šumarski je inspektor u Općini Novi Marof (Hrv. zagorje), a od 1.8.1976. do 31.1.1978. referent za šumarstvo, lovstvo i poljoprivredu općine Pazin (Istra).
 Uvjeren da mu je kao šumskom stručnjaku mjesto u šumarstvu, 1.2.1978. prelazi u ŠHG "Istra" Buzet Šumarija Pazin, na radno mjesto rukovoditelja hortikulture, što ga je i ponukalo da upiše poslijediplomski studij. Dne 9.7.1989. unaprijeđen je za upravitelja šumarije Pazin, UŠ Buzet, na kojoj se dužnosti nalazi i deset godina kasnije.
 Na osnivačkoj skupštini ŠD Buzet 1988. izabran je za predsjednika. Kao član Upravnog odbora HŠD (od 1992.) redovito je sudjelovao u radu sjednica.
 HŠD dodijelilo mu je 1997. Pismeno priznanje i Srebrnjak Kralj Tomislav za višegodišnji rad na dobrobit šumarske struke.
 Član je Uređivačkog savjeta Šumarskog lista.

1Ivan Pentek, 1994: Pejzažne značajke Pazinske jame s gledišta oblikovanja vegetacije okoliša Pazina. GŠP vol. 31 s. 317
2Pejzažne značajke Pazinske jame s gledišta oblikovanja vegetacije okoliša Pazina. Glas. za šum pokuse br. 31, Zagreb 1994., s. 317-390.
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2/95., s. 69.
 *** Poslovno izvješće "HŠ" 1995., s. 65; 1996., s. 58.
 *** HŠD 1846 1996., 1996., s. 361, 368, 371-375, 381, 383, 386, 387, 400.
 *** ŠL 5-6, 1997., s. 322.
 *** SŠN 2, 1998., s. 636, 694.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM