HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10881
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., redoviti prof. Prirodoslovno matem. fakul. u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10881)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1950.
diplomirao1951.
magistrirao1962.PMF Zagreb
doktorirao1970.PMF Zagreb

 Školovao se u Virovitici. Studirao je i diplomirao geofiziku, smjer meteorologija (1951.), magistrirao (1962.) i doktorirao (1970.) na PMF-u u Zagrebu.
 Od 1952. je asistent, od 1975. docent, od 1984. izvanredni, a od 1986. redoviti prof. na Geofizičkom zavodu PMF-a. Bio je upravitelj Meteorološkog ospervatorija Zagreb Grič (1967. 1986.), te opservatorija na Horvatovcu i Puntijarki (Zagreb). Djelovao je, između ostalog, i kao pročelnik Geofizičkog odjela i predstojnik Geofizičkog zavoda (1986.-1992.)
 Od 1958. na PMF-u u Zagrebu predaje teorijsku i fizičku meteorologiju, meteorološka mjerenja, fiziku atmosfere i osnove geofizike, a od 1976. sudjeluje i u postdiplomskoj nastavi. Na poljoprivrednim fakultetima predaje agroklimatologiju (Zagreb od 1971., Osijek od 1992., Mostar od 1994.).
 Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu sudjelovao je od 1961. do 1973. u nastavi meteorologije s klimatologijom.
 Napisao je četiri sveučilišna udžbenika, pet poglavlja u knjigama i objavio 79 znanstvenih i 85 stručnih radova. Sudjelovao je na velikom broju međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Započeo je i razvio istraživanje sunčane energije i njezine primjene u Hrvatskoj.
 Odlikovan je 1998. Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za posebne doprinose znanosti.
 Član je Međunarod. društva za sunčanu energiju ISES te više strukovnih i drugih društava u Hrvatskoj.

1OSNOVE METEOROLOŠKIH MOTRENJA I MJERENJA; SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ZAGREB 1967. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1971., s. 174.
 Husinec, R. i Delić, P.: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima. MH Križevci, 1995., s. 49.
 *** 120 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu (1876-1996). Spomenica PMF Sveuč. u Zagrebu, Zagreb 1996.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM