HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10886
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1949.
diplomirao3. 3. 1955.

 Sin Markov, Hrvat. U Karlovcu je završio realnu gimnaziju 1946. god. Upisao se na Poljoprivredno šumarski fakultet u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1948.-49. i diplomirao na Šumarskom odjelu 3.3.1955. godine.

 *** ŠN, s. 363; SŠN 2, 1998., s. 687.
 Stojković, M.: Proslava 50. godišnjice upisa na Šumarski fakultet. ŠL 11-12, 1995., s. 436.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Perak, I.: Stjepan Perak (1925 – 2003), ŠL 7-8/2003, s.436 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM