HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10888
ime P., Zvonimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10888)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1920.
diplomirao8. 10. 1921. Potječe iz šumarske obitelji. Otac Aleksander (Šandor) bio je nadšumarnik Otočke imovne općine.
 Završivši gimnaziju u Zagrebu, polazi 1916. u Prag na studij strojarstva, koji nakon godinu dana prekida i upisuje se na Šum. akademiju u Zagrebu. Studij šumarstva završava na Gospodarsko-šum. fakultetu u Zagrebu, u koji je akademija prerasla. Diplomirao je 8.10.1921. godine.
 Započeo je raditi 18.2.1922. kod Direkcije šuma u Zagrebu, gdje je, nakon položenog stručnog ispita, postavljen 1923. god. za šum. inženjera, a 1927. za upravitelja Šumarije Sokolovac (Podravina). God. 1929. bio je upravitelj Šumarije Kloštar Ivanić, a zatim šum. nadinženjer pri Direkciji šuma Sarajevo.
 Od 1931. do 1940. radio je kao šum. savjetnik pri Odjelu za šumarstvo Banske uprave, a od 1941. kod Ministarstva šuma i ruda u Zagrebu.
 God. 1945. uključuje se u Odsjek za uređivanje šuma Ministarstva šuma NR Hrvatske. Radio je s timom stručnjaka (Radošević, J., Navratil, I., Klepac, D. i dr.) na inventarizaciji šuma u Hrvatskoj. God. 1949. prelazi u Plansku komisiju, gdje radi dvije godine. Zatim je bio u Savjetu za poljoprivr. i šumarstvo i ŠG "Šamarica" Zagreb. Posljednje godine radnog vijeka provodi u Republičkom sekretarijatu za šumarstvo SRH.
 Objavio je nekoliko kraćih priloga u Šumarskom listu (1958., 1959., 1961., 1965., 1976.).
 God. 1922. primljen je za člana JŠU. Za vrijeme NDH bio je član HŠD, a nakon rata višegodišnji je član Upravnog i Nadzornog odbora HŠD u Zagrebu. Aktivno je sudjelovao u društvenim i stručnim skupovima te je za svoj rad i doprinos struci proglašen zaslužnim članom društva. Redovito je prisustvovao "Šumarskom četvrtku" u HŠD u Zagrebu.
 Prisustvovao je proslavi 130. obljetnice HŠD u Zagrebu i tom je prigodom odlikovan Zlatnom medaljom i poveljom Saveza ITŠDI Hrvatske (1976.).
 Nakon umirovljenja 1958.g. živio je u Zagrebu, gdje umire 1977. Sahranjen je na Mirogoju. Odlikovan je Ordenom Sv. Save 5. reda (1937.).

1Perc Z., 1958: Rijetki jubilej. Š.L. 7-9, s.301 PDF
2Perc Z., 1958: Tomičić ing. Božidar. Š.L. 7-9, s.302 PDF
3Z. Perc, 1959: Weiler ing. Adolf — Samostalna izložba slika. Š.L. 6-7, s.232 PDF
4Z. Perc, 1959: Stručni izlet u slavonske hrastove šume u Spačvi. Š.L. 6-7, s.249 PDF
5Z. Perc, 1959: Fey ing. Josip — Prigodom godišnjice smrti. Š.L. 6-7, s.254 PDF
6Perc Z., 1961: Markić, Špiranec, Emrović: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u NRH. Š.L. 7-8, s.324 PDF
7Perc Z., 1961: Tvornica ploča iverica u Srp. Moravicama. Š.L. 9-10, s.401 PDF
8Perc Z., 1961: Brezinščak M.: Mjere i sistemi jedinica. Š.L. 11-12, s.478 PDF
9Perc., 1963: Povodom pete godišnjice smrti Adolfa Dumengjića. Š.L. 7-8, s.345 PDF
10Perc Z., 1965: Čuvajmo prirodu.. Š.L. 7-8, s.370 PDF
11Z. Perc, 1974: Ing. Fabijan Jurković. Š.L. 12, s.578 PDF
12B. Čop, Z. Perc, 1976: Ing. Branko Manojlović.. Š.L. 10-12, s.567 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1918., s. 191; 1921., s. 47; 1922., s. 266, 341; 1923., s. 570; 1925., s. 455; 1927., s. 433; 1928., s. 454, 489; 1929., s. 95; 1930., s. 262; 1931., s. 202; 1937., s. 695; 1939., s. 493; 1940., s. 38, 269; 1941., s. 539; 1943., s. 24; 1952., s. 132; 1953., s. 231; 1976., s. 367, 368.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 57, 94, 148.
 *** ŠN, s. 353; SŠN 2, 1998., s. 681.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumar. jugoist. Slavonije, 1974., s. 716.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846 -1976., s. 162, 386, 387, 418.
 Strineka, M.: Ing. Zvonimir Perc. In memoriam. ŠL 3-4, 1977., s. 213-214.
 *** HŠD 1846 1996., s. 241, 250.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara, Zagreb 1997., s. 138, 230.
 Maričević, I.: Kazalo autora Šum. lista 1976 -1995., ŠL 3-4, 1997., s. 182.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 STRINEKA, Milan: Zvonimir Perc, dipl. inž. šum., ŠL 3-4/1977, s.213 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM