HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10889
ime P., Mirko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10889)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1932.
diplomirao22. 6. 1937.
djelovao Gruža

 Šumarstvo je apsolvirao škol.g. 1931.-32., a diplomirao 22.6.1937. na Poljoprivredno šum. fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Prema pronađenim podacima, kao šum. vježbenik premješten je 1941. od Ravnateljstva državnih šuma u Sarajevu za upravitelja Šumarije Križevačke imovne općine u Sv. Ivanu Žabno. Iste godine postavljen je za upravitelja državne šumarije u Okruglici (Vareš, BiH) i premješten za upravitelja državne Šumarije na Plitvičkim jezerima. God. 1942.-43. ponovno je radio kod državne Šumarije u Okruglici. Ostali podaci o njemu nisu nam poznati.
 Bio je član HŠD (1943.).

 *** ŠL 1941., s. 404, 407, 458; 1942., s. 127; 1943., s. 24.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 8, 148.
 *** ŠN, s. 357.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM