HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10896
ime P., Sanja
prije
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10896)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1989.
diplomirala15. 2. 1990.
magistrirala20. 1. 1998.Šumarski fakultet u Zagrebu
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Hrvatski šumarski institut

diplomirani inženjer šumarstva Kći Dragutina, dipl. ing. šumarstva i Anke r. Markotić, po zanimanju službenice. Hrvatske narodnosti, rimokatoličke vjere. Osnovnu je školu završila u Ivanskoj kod Bjelovara 1981., a srednju u CUO Bjelovar pedagoški smjer 1985.g.
 Diplomirala je na Šum. odjelu 15.2.1990. iz pedologije. Obranila je diplomski rad pod naslovom "Komparativna istraživanja sastava tla različitim metodama pripr. uzoraka".
 Pripravnički staž obavila je u JP "Hrvatske šume" UŠ Bjelovar, (1.4.1990. 1.4.1991.) a nakon toga zaposlila se na mjestu revirnika u UŠ Karlovac, Šumarija Jastrebarsko (10.4.1992.), gdje je radila i 1998.
 Od 1991. studirala je poslijediplomski studij na Šum. fakultetu u Zagrebu iz područja silvikulture i 20.1.1998. obranila magistarski rad naslova "Njega i obnova u strukturno i ekološki narušenim zajednicama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu".
 Nedugo nakon toga zadesila ju je tragedija izgubila je u prometnoj nesreći (10.2.1998.) supruga, kolegu i prijatelja Zlatka, mr. šumarskih znanosti.

1Sanja Perić, Joso Gračan, Bojana Dalbelo-Bašić, 2000: Flushing variability of pedunculate oak (Quercus robur L.) in provenance experiment in Croatia. GŠP vol. 37 s. 395
2Perić, S., Gračan, J., 2001: Četvrti EUFORGEN sastanak za socijalne listače. Š.L. 9-10, s.507 pdf
3Orlić, S., Perić, S., 2004: Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu. Š.L. 1-2, s.13 pdf
4Gračan, J., Kajba, D., Perić, S., Idžojtić, M., Ivanković, M., Marjanović, H., 2004: Program europski šumski genetski resursi (Euforgen). Š.L. 11-12, s.689 pdf
5Orlić, S., S. Perić, 2005: Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji. Š.L. 5-6, s.243 pdf
6Joso Gračan, Sanja Perić, Mladen Ivanković, Hrvoje Marjanović, 2005: Biološka sanacija erozije na području Like i Istre. Š.L. 13, s.* pdf
7Sanja Perić, Vlado Topić, Željko Orešković, Romana Maradin, 2005: Biološka sanacija površinskih kopova i deponija prilikom izgradnje autocesta u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
8Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović, 2009: Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja. Š.L. 5-6, s.309 pdf
9Perić,S., M. Tijardović, A. Jazbec, 2011: Rezultati istraživanja provenijencija zelene duglazije u ekološki različitim područjima kontinentalne Hrvatske. Š.L. 13, s.* pdf
10Damir DRVODELIĆ, Milan ORŠANIĆ, Sanja PERIĆ, Martina TIJARDOVIĆ, 2013: UTJECAJ NAVODNJAVANJA I MIKRORELJEFA U RASADNIKU NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE ŠUMSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) I KITNJAKA (Quercus petraea L.). Š.L. 9-10, s.447 pdf
11Martina Tijardović, Sanja Perić, 2017: 1. LJETNA ŠKOLA COST AKCIJE FP1403 NNEXT / „INTRODUCIRANE ŠUMSKE VRSTE DRVEĆA U EUROPI S GLEDIŠTA KLIMATSKIH PROMJENA: RIZICI, IZAZOVI I MOGUĆNOSTI“. Š.L. 3-4, s.195 PDF
12Sandra CRNKOVIĆ, Damir DRVODELIĆ, Sanja PERIĆ, 2017: MORFOLOŠKE ZNAČAJKE KONTEJNERSKIH SADNICA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur  L.) IZ SJEMENSKE REGIJE GORNJA POSAVINA I POKUPLJE (1.2.3.). Š.L. 9-10, s.451 pdf
13Martina Tijardović, Sanja Perić, 2017: COST AKCIJA CA15226 ŠUMARSTVO PRILAGOĐENO KLIMATSKIM PROMJENAMA U PLANINSKIM PODRUČJIMA (CLIMATE-SMART FORESTRY IN MOUNTAIN REGIONS – CLIMO) . Š.L. 9-10, s.527 PDF
14Sanja Perić, Martina Đodan, 2018: COST AKCIJA FP1206: MREŽA MJEŠOVITIH EUROPSKIH ŠUMA - EUROPEAN MIXED FORESTS INTEGRATING SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN SUSTAINABLE FOREST MANAGMENT – EuMIXFOR. Š.L. 3-4, s.220 PDF
15Martina Đodan, Robert Brus, Anne-Mareen Eisold, Valeriu-Norocel Nicolescu, Milan Oršanić, Kristina Pratasiene, Sanja Perić, 2018: Alohtone vrste s gledišta klimatskih promjena: prilike i mogućnosti u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.391 pdf
16Sanja Perić, 2020: Dr. sc. Stevo Orlić (1934. – 2020.). Š.L. 11-12, s.622 PDF
17Martina Đodan, Robert Bogdanić, Marija Gradečki-Poštenjak, Sanja Perić, 2023: Proizvodnja šumskog sadnog materijala bjelogorice u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Š.L. 11-12, s.555 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 *** ŠL 1-2, s. 66.
 *** SŠN 2,1998., s. 639, 699 (Bosanac).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GRAČAN, Joso: Sanja Perić, ŠL 5-6/2002, s.328 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM