HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1090
ime K., Mirko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1090)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana. Završio je četvorogodišnju osn. školu. Od svibnja 1966. do 20.11.1994., kad odlazi u invalidsku mirovinu, radio je najprije kao lugar u Šumariji Metković i pokrivao lugariju Mali Prolog, potom je premješten u rasadnik Bočinu u Metkoviću. Narušenog zdravlja, nakon godinu dana umire.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM