HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10902
ime P., Milan
zvanje
zanimanje     
dr. sc.; dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

srednje obr.1989.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1994.
diplomirao31. 3. 1995.
magistrirao2002.ŠF Zagreb
doktorirao2005.ŠF Zagreb Sin Vladimira, zanimanjem šum. tehničara. Hrvat. Završio je Šumarsku školu u Karlovcu 1989. i upisao se na ŠF Zagreb. Diplomirao je 31.3.1995. iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Računska revizija na primjeru gospodarenja park šume Trakošćan".
 2000. godine provodi mjesec dana u Institutu za zaštitu šuma u Beču (Forstliche Bundesversuchsanstalt-FBVA) na poslovima determinacije insekata.

2002. godine magistrirao je na Šumarkom fakultetu u Zagrebu obranivši rad pod naslovom: “Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova feromonskih klopki namijenjenih lovu potkornjaka Ips typographus L. iI Pityogenes chalcographus L. u smrekovim kulturama Zapadnog Papuka i Trakošćana»

2003.godine provodi 10 mjeseci na istraživanju patogena potkornjaka na Svečilistu BOKU- Institutu za šumarsku entomologiju u Beču kao suradnik na projektu FWF (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung)-projektu P14994-"Infekcija, razvoj bolesti i djelovanje mikrosporidije Canningia tomici". Dobitnik je stipendije "Društva prijatelja BOKU" za jednosemestralno istraživanje na Sveučilištu BOKU, te stipendije "Ernst Mach" ÖAD-a (Austrian Exchange Office) za istraživanje patogena na jelovim potkornjacima.

2004. godine održao predavanje na Sveučilištu BOKU na temu borovih potkornjaka.

2005. godine doktorirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu obranivši disertaciju pod nazivom:"Prirodni neprijatelji jelovih potkornjaka roda Pityokteines (Coleoptera, Scolytidae) u Hrvatskoj s naglaskom na patogene"

1Pernek, M., 2000: Prilog poznavanja vrste Anoplophora glabripennis Motschulsky – “Zvijezdano nebo”. Š.L. 3-4, s.216 PDF
2Pernek, M., 2001: "Zvjezdano nebo" bliže no ikada. Š.L. 11-12, s.642 PDF
3Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N., 2002: Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?. Š.L. 9-10, s.533 PDF
4PERNEK, MILAN, 2005: Prirodni neprijatelji jelovih potkornjaka roda Pityokteines (Coleoptera, Scolytidae) u Hrvatskoj s naglaskom na patogene. Doktorska disertacija. Šumarski fakultet, 216 pp., Zagreb
5PERNEK, MILAN; HRAŠOVEC, BORIS, 2005: Istraživanje feromonskih pripravaka i klopki namijenjenih ulovu jelovih krivozubih potkornjaka. Rad. Šumar. Inst. 40(1): 31-42, Jastrebarsko.
6PERNEK, MILAN; HRAŠOVEC, BORIS, 2005: Occurrence of Canningia spinidentis (Protista: Microsporidia) in Pityokteines spp. in Croatia. 10th European Meeting, Invertebrate pathogenes in biological control: Present and Future, Triggiani, Oreste (ur.).: 115-115, Bari
7PERNEK, MILAN; LIOVIĆ, BORIS; KAUZLARIĆ, ŽELJKO; PLEŠE, MATIJA, 2005: Prva iskustva primjene feromona za jelovog potkornjaka Pityokteines curvidens L. (Coleoptera, Scolytidae). Glasilo biljne zaštite 1: 129-130, Zagreb.
8PERNEK, MILAN; MATOŠEVIĆ, DINKA; LIOVIĆ, BORIS, 2005: Gradacije gubara glavonje (Lymantria dispar L.) u Hrvatskoj od 1970. godine. Glasilo biljne zaštite 1: 135-135, Zagreb.
9PERNEK, MILAN. 2003: Razvoj i problemi primjene feromonskih klopki u zaštiti šuma od potkotrnjaka. Glasilo biljne zaštite. 6: 25-31, Zagreb.
10PERNEK, MILAN; HRAŠOVEC, BORIS 2003: Istraživanje selektivnosti feromonskih pripravaka i Theysohn klopki namijenjenih ulovu smrekinih potkornjaka. Rad. Šumar. inst. . 38(1): 5-21, Jastrebarsko.
11PERNEK, MILAN; MATOŠEVIĆ, DINKA, 2003: Karantenski štetočinja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer 1934) Nickle 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) vektorski odnos prema rodu Monochamus (Coleoptera: Cerambycidae) i opasnostima za hrvatsko šumarstvo. Glasilo biljne zaštite. 1(6): 378-384, Zagreb.
12PERNEK, MILAN; LIOVIĆ, BORIS; POSARIĆ, DARKO. 2003: Prva iskustva primjene seksualnih feromona za prognozu gustoće populacije malog mrazovca Operophthera brumata L. (Lepidoptera, Geometridae). Rad. Šumar. Inst. 38 (2): 147-158, Jastrebarsko.
13PERNEK, MILAN; HRAŠOVEC, BORIS; ŽUPANIĆ, MILJENKO 2003: Beetle fauna captured in traps baited with Tomicus piniperda pheromone blends in a pine stand in central Croatia. Gen. Tech. Rep. NE-311. U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern research Station, McMANUS, MICHAEL L. ; LIEBHOLD, ANDREW M. (ur.): USA USDA Forest Service: 87-89, Newton Square, Pensylvania
14PERNEK, MILAN, 2002: Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova feromonskih klopki namijenjenih lovu potkornjaka Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L. u smrekovim kulturama zapadnog papuka i Trakošćana. Magistarski rad.: Šumarski fakultet, 134 pp., Zagreb.
15PERNEK, MILAN, 2002: Analiza biološke učinkovitosti feromonskih pripravaka i tipova klopki namijenjenih lovu potkornjaka Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L. (Coleoptera; Scolytidae) Rad. Šumar. Inst.. 37 (1): 61-83, Jastrebarsko.
16PERNEK, MILAN 2002: Iskustva primjene klopki tipa Theysohn® ; za ulov potkornjaka u šumarstvu. Glasilo biljne zaštite: Hrvatsko društvo biljne zaštite, 2002. 53-53, Zagreb.
17PERNEK, MILAN, 2001: Gradationen des Schwammspinners in Kroatien von 1970 bis 2000. Mitteilungen der deutschen Gesellschaft der angewanten Entomologie.: Zoologisches Institut der Heinrich-Heine-Univesitaet, 429-432, Giessen.
18PERNEK, MILAN; HRAŠOVEC, BORIS; ŽUPANIĆ, MILJENKO, 2001: Analiza prostornog odziva označenih jedinki smrekinog pisara (Ips typographus l.) na izvor sintetičkog agregacijskog feromona. Rad. Šumar. inst. 36 (2): 123-137, Jastrebarsko.
19PERNEK, MILAN, 2000: Feromonske klopke u integralnoj zaštiti smrekovih šuma od potkornjaka. Rad. Šumar. inst. 35 (2): 89-100, Jastrebarsko.
20PERNEK SA VAJNSKIM AUTORIMA: CZOKAJLO, DAREK; HRAŠOVEC, BORIS; PERNEK, MILAN; HILSZCZANSKI, JACEK; KOLK, ANDRZEJ; TEALE, STEPHEN A.; WICKHAM, J.; KIRSCH, PHILLIP 2003: New Lure for the Larger Pine Shoot Beetle, Tomicus piniperda - Attractant/Trap Design Combinations Tested in North America and Europe. Gen. Tech. Rep. NE-311. Newtown Square, PA: U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern research Station. McMANUS, MICHAEL L. ; LIEBHOLD, ANDREW M. (ur.): USA USDA Forest Service: 6-9, Newton Square, Pensylvania.
21HRAŠOVEC, BORIS; PERNEK, MILAN, 2001: Mark and recapture trials on Ips typographus (L.) population in NW Croatia. Journal of Forest Science. 47, Special Issue 2; 106-110.
22WEGENSTEINER, RUDOLF; PERNEK, MILAN; WEISER, JAROSLAV, 2005:Occurrence of Gregarina typographi (Sporozoa, Gregarinidae) and of Metschnikowia typographi (Ascomycota, Metschnikowiaceae) in Ips sexdentatus (Col., Scolytidae) from Austria. 10th European Meeting, Invertebrate pathogens in biological control: Present and Future, Triggiani, Oreste (ur.): 155-155, Bari.
23Pernek, M., I. Pilaš, 2005: Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.263 pdf
24Boris Hrašovec, Milan Pernek, Dinka Matošević, 2006: Rezultati jednogodišnjega motrenja populacija potkornjaka na širem području Risnjačkoga masiva sustavom feromonskih klopki. GŠP vol. P5 s. 337
25BOLESTI I ŠTETNICI URBANOG DRVEĆA; Šumarski institut, Jastrebarsko; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008. BIB
26Matošević, D. M. Pernek, M. Županić, 2008: Fauna lisnih minera na hrastovima (Quercus spp.) u Hrvatskoj i njihova štetnost. Š.L. 11-12, s.517 pdf
27Pernek,M., D. Matošević, 2009: Bagremova muha šiškarica(Obolodiplosis robiniae) – novi štetnik bagrema i prvi nalaz parazitoidaPlatygaster robiniaeu Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.157 pdf
28Matošević,D., M.Pernek, T.Dubravac, B.Barić, 2009: Istraživanje faune lisnih minera drvenastog bilja u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.381 pdf
29Matošević, D., M. Pernek, B. Hrašovec, 2010: Prvi nalaz kestenove ose šiškarice (Drycosmus kuriphilus) u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.497 pdf
30Boris Hrašovec, Miroslav Harapin, Milan Pernek, 2011: Entomološki kompleks sredozemnih šuma. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 556
31Pernek,M., N. Lacković, 2011: Uloga jelovih krivozubih potkornjaka u sušenju jele i mogućnosti primjene feromonskih klopki za njihov monitoring. Š.L. 13, s.* pdf
32Pernek,M., M. Županić, D. Diminić,T. Cech, 2011: Vrste roda Phytophthora na bukvi i topolama u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.* pdf
33Matošević,D., M. Pernek, 2011: Strane i invazivne vrste fitofagnih kukaca u šumama Hrvatske i procjena njihove štetnosti. Š.L. 13, s.* pdf
34Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth, 2012: Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije. Š.L. 7-8, s.343 pdf
35Lea BARIĆ, Miljenko ŽUPANIĆ, Milan PERNEK, Danko DIMINIĆ, 2012: Prvi nalazi patogene gljive Chalara fraxinea u Hrvatskoj – novog uzročnika odumiranja jasena (Fraxinus spp.). Š.L. 9-10, s.461 pdf
36Stefan WIRTH Milan PERNEK, 2012: PRVI NALAZ GRINJE Histiostoma ulmi NA OBIČNOJ JELI I NAZNAKA NJEZINOG MOGUĆEG FORETIČKOG ŠIRENJA PUTEM CVILIDRETE Acanthocinus reticulatus. Š.L. 11-12, s.599 pdf
37Boris Hrašovec, Darko Posarić, Ivan Lukić, Milan Pernek, 2013: PRVI NALAZ HRASTOVE MREŽASTE STJENICE (Corythucha arcuata) U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.499 pdf
38Krunoslav Arač, Milan Pernek, 2014: POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI. Š.L. 3-4, s.145 pdf
39Stefan F. WIRTH, Olivia WEIS, Milan PERNEK, 2016: USPOREDBA FORETIČKIH GRINJA NA POTKORNJACIMA Ips typographus I Ips cembrae U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ. Š.L. 11-12, s.549 pdf
40Milan PERNEK, 2018: NOVI NAČIN OBRAČUNA KRITIČNOG BROJA JAJNIH LEGALA GUBARA (Lymantria dispar L.) U SVRHU BOLJE PROGNOZE POPULACIJE  . Š.L. 1-2, s.59 pdf
41Ivan Lukić, Nikola Lacković, Milan Pernek, Christa Schafellner, 2019: Redefinicija kritičnih brojeva jajnih legala gubara (Lymantria dispar L.) za hrast lužnjak (Quercus robur L.) i prvi izračun za običnu bukvu (Fagus sylvatica L.) u Republici Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.403 pdf
42Milan Pernek, Marta Kovač, Nikola Lacković, 2020: Testiranje biološke učinkovitosti feromona i klopki za ulov mediteranskog potkornjaka Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae). Š.L. 7-8, s.339 pdf
43Milan Pernek, Marta Kovač, Andrija Jukić , Tomislav Dubravac, Nikola Lacković, Carrie Brady, 2022: Akutno odumiranje hrastova (AOH) – nova kompleksna bolest na hrastu crniki (Quercus ilex L.) i mogućnosti širenja na ostale vrste hrastova u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM