HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10904
ime PEROKOVIĆ, Ivo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10904)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen24. 6. 1903.Đurđevac
apsolvirao1928.
diplomirao14. 2. 1929.
umro1975.

 Šumarstvo je studirao u Austriji i na Gospodarsko šum. fakultetu u Zagrebu, gdje je apsolvirao škol.g. 1927.-28. i diplomirao 14.2.1929.
 Zaposlio se 23.5.1929. Državni je stručni ispit položio 1932. godine u Beogradu. Kao šumarski pristav zaposlen je 24.6.1932. u Kotarskom načelstvu Čabar, Gorski kotar. Od 1938. do 1943. radio je najprije kao šum. pristav kod Kotarskog načelstva u Koprivnici i Sv. Ivanu Zelini, a zatim kao kotarski šumar u Pisarovini.
 Prema nepotpunim podacima, od 1946. do 1954. radi kao referent za šumarstvo Kotara Zlatar, a od 1954. najprije kao referent za uzgajanje šuma, a zatim kao upravitelj Šumarije Zlatar, odnosno Šumarije Ivanec. Od 1960., pa do umirovljenja (1964.) zaposlen je u ŠG "Macelj" Krapina na poslovima uzgajanja i uređivanja šuma. Zaslužan je za provedbu unutarnjeg razdjeljenja šuma i utvrđivanja međa u dugoročnoj šumsko gospodarskoj osnovi za GJ "Južna Ivančica".
 Umro je 1975. godine.
 Bio je član HŠD (1940.), a prisustvovao je i skupštini Šum. sekcije DIT-a NR Hrvatske 1946. u Zagrebu.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7, 58, 106, 148.
 *** ŠL 1938., s. 462, 534; 1939., s. 326.; 1940., s. 269; 1941., s. 17; 1943., s. 268; 1952., s. 75.
 *** Šumska kronika Šumarije Zlatar.
 *** ŠN, s. 355; SŠN 2, 1998., s. 682.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM