HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10905
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10905)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1921.
diplomirao6. 4. 1922.
djelovao Privlaka

 Šumarstvo je započeo studirati na Šum. akademiji, koja je škol.g. 1919.-20. prerasla u Gospodarskošum. fakultet Sveuč. u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1920.-21., a diplomirao 6.4.1922.
 U službi se nalazi od 2.11.1922. kao privremeni šumarski povjerenik kod Šumarskog odsjeka Ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu. Od 1923. do 1935. radio je kod Kotarskog načelstva u Daruvaru kao šum. povjerenik i šum. viši pristav. Državni stručni ispit položio je 1926. godine u Beogradu. Od 1935. radio je kao kotarski šumarski referent, a zatim kao kotarski šumar u Bjelovaru, Okučanima i Daruvaru, gdje se nalazio i 1943. U međuvremenu unaprijeđen je za šumarskog savjetnika.
 Nakon II. svj. rata, 1952. radio je u Šumariji Sirač, ŠG Nova Gradiška.
 Bio je član JŠU, a za vrijeme NDH član HŠD.

 *** ŠL 1922., s. 776; 1923., s. 568; 1927., s. 154; 1935., s. 533; 1937., s. 334, 496; 1939., s. 326; 1940., s. 269; 1941., s. 17, 154; 1942., s. 333; 1943., s. 24; 1952., s. 73.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 5, 58, 98, 148.
 *** ŠN, s. 353; SŠN 2, 1998., s. 681.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM