HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10907
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10907)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1958.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1938.
diplomirao9. 10. 1939.
djelovao Lepoglave

 Šumarstvo je apsolvirao škol.g. 1937.-38., a diplomirao 9.10.1939. na Poljoprivredno šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu.
 Prema dostupnim podacima, 1941. postavljen je za šum. vježbenika kod državne Šumarije Križ (tada Vojni Križ) kod Ivanićgrada i nakon nekog vremena premješten Ravnateljstvu državnih šuma u Zagrebu. Godine 1943. nalazi se opet u Križu.
 Bio je član HŠD (1943.).

 *** ŠL 1937., s. 480; 1941., s. 16, 276; 1943., s. 24.
 *** ŠN, s. 359; SŠN 2, 1998., s. 685.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM