HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10912
ime P., Mile
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10912)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1976.
diplomirao25. 7. 1977.
karijera1977.ŠG Ogulin
1979.Šumarska škola Karlovac
1981.GPŠG Delnice, OOUR Ogulin
trenutno, od1991.Melbourne /Australija/

 Sin Mane i Danice, r. Supica. Srbin, pravoslavne vjere. Otac mu je bio diplomirani ekonomista, a majka vojni penzioner. Osnovnu je školu završio u Plaškom, a gimnaziju u Ogulinu.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 25.7.1977.
 Nakon diplomiranja zapošljava se u ŠG Ogulin u pogonu Građevinarstvo i mehanizacija, gdje je obavio pripravnički staž. Šk.god. 1979-80. i 1980-81. stalni je nastavnik iz predmeta Ekonomika šumarstva i Iskorišćivanje šuma u Šumarskoj školi Karlovac.
Vrativši se u ŠG Ogulin, neko vrijeme radi kao tehnički rukovodilac OOUR-a Šumski transport, građevinarstvo i održavanje, a od 17.1.1983. do 31.1.1985. upravitelj je Šumarije Gomirje.
 Kad je osnovano Primorsko-goransko ŠG Delnice, u čiji je sklop ušlo i ŠG Ogulin, imenovan je upraviteljem RJ Šumarije Ogulin OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Ogulin, a 31.5.1988. popunio je mjesto referenta za zaštitu suma i lovstvo iste osnovne organizacije. Novom reorganizacijom šumarstva unutar JP "Hrvatske šume" UŠ Ogulin referent je za zaštitu šuma i lovstvo, na kojem radnome mjestu ostaje do 1.12.1991., kad prekida radni odnos. Apsolvirao je VII/2 stupanj - Lovstvo 15.2.1991.
 Živi u Australiji (Melbourne-Victoria) sa obitelji.

 *** Šum. škola Karlovac (monografija u povodu 50. godišnjice osnivanja i rada), Karlovac 1997., s. 63, 64, 70, 134.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 695.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM