HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10915
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10915)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1933.
diplomirao1933.

 Sin Martina i Ane r. Horvat. Hrvat, rimokatolik. G. 1926. završava II. realnu gimnaziju u Zagrebu, potom upisuje šumarstvo na Poljopriv. šum. fakultetu u Zagrebu. Apsolvira škol.g. 1932.-33. i 1933. diplomira.
 Ne uspijeva se zaposliti do 1936. godine jer nije želio pristupiti ORJUNI. To je, također, bio i razlog što nije prihvaćen za stalnog suradnika u Katedri za pedologiju Poljoprivredno šum. fakulteta Sveuč. u Zagrebu. Tek na intervenciju ministra Jankovića po preporuci prof. dr. Gračanina, 1936. zapošljava se u Korenici i do 1944. godine radi u šumarijama Perušić i "Trstika" u Novskoj te u Ravnateljstvu šuma Nova Gradiška.
 Godine 1943. dipl. ing. Franjo Petek postaje opskrbni časnik u činu satnika u jedinici koja je osiguravala područje Jasenovca.
 Završetak II. svjetskog rata nije mogao dočekati u domovini, pa odlazi kao mnogi Hrvati u inozemstvo, povezuje se s Božom Kavranom, vjeruje da može pripomoći stvaranju samostalne Hrvatske i u drugoj polovini 1947. vraća se ilegalno u zemlju, ali biva uhićen, suđen i strijeljan 1948. godine.
 Prigodom obilježavanja Dana Šumarskoga fakulteta u Zagrebu, u listopadu 1995.g., hrvatski šumari su se prisjetili dipl. ing. Franje Peteka i obavili njegovu rehabilitaciju. "Kolega Franjo Petek jedan je od mnogih Hrvata koji su sanjali Hrvatsku pa iako je nije dočekao, snovi su mu se ostvarili. U njoj žive njegovi najmiliji supruga, djeca, unučad i praunučad. Ima li išta ljepše i ljudskije no potomcima osigurati budućnost!" rečeno je pri njegovoj rehabilitaciji.
 Bio je član HŠD

 Borošić, J.: ŠIS, 8, (IV. god.).
 *** ŠL 1940., s. 252, 269; 1941., s. 537; 1943., s. 24, 268; 1944., s. 76.
 *** ŠN, s. 358; SŠN 2, 1998., s. 684.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM