HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10918
ime P., Josip  - Joža
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10918)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a Poljoprivredno šum. fakultet u Zemunu, gdje je apsol. šumarstvo škol.g. 1933.-34.
 Prvo radno mjesto dobio je 1935. kao kotarski šumarski referent u Pakracu. Od ljeta 1936. godine pa do 1940. službuje u Srbiji: u Prokuplju, Aleksincu i Nišu. Od 1940. do kraja 1945. na dužnosti je šum. referenta Kotara Donji Miholjac i nadzornika lovišta vlastelinstva Pejačević.
 Od 1945. do 1952.g. ponovno radi u Pakracu na dužnosti tehničkog upravitelja pilane i voditelja eksploatacije šuma. Nakon toga odlazi u Zagreb i do 1960. radi kao suradnik u Institutu za drvno ind. istraživanja. God. 1960. dobiva status šum. savjetnika i do 1965. radi pri Savezu vodnih zajednica Hrvatske, a nakon toga do 1.7.1973., u istom je svojstvu kod Poslovnog udruženja vodoprivr. organ. Hrvatske, kad odlazi u mirovinu.
 Bio je suradnik Šum. lista.
 Dugi niz godina bio je član Upravnog odbora Saveza ITŠDI Hrvatske zadužen naročito za financije.
 Nositelj je više društvenih priznanja: Povelje zaslužnog člana SIT-a šumarstva i drvne industrije Jugosl., Povelje i zlatne medalje Šum. lista (1976.) i dr.
 Bio je istaknuti član DIT, odnosno HŠD i zaljubljenik u lovstvo.

1O plaćanju radnika za klasiranje drva. Drvna ind. 10, 1951., s. 18-19.
2Kako plaćati vlakopratno osoblje na šum. željeznicama. Drvna ind. 3, 1952., s. 12-15, 2 tabl.
3Peternel ing. Josip, 1955: Šumske komunikacije u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.428 PDF
4Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108 PDF
5Peternel Josip, 1960: Završni račun za g. 1959. i prijedlog proračuna Šumarskog društva Hrvatske za 1960. godinu. Š.L. 11-12, s.409 PDF
6Peternel J., 1961: Završni račun Saveza Š. D. H. za 1960 g.. Š.L. 5-6, s.225 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: ŠIS, s. 13.
 *** ŠL 1938., s. 657: 1940., s. 327; 1942., s. 64; 1953., s. 231; 1976., s. 367.
 Kauders, A.; Šum. bibliografija II, Zag-reb, 1958., s. 176, 188, 430.
 *** ŠN, s. 349.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoist. Slavonije, 1974., s. 708.
 *** Povijest šumar. Hrv. 1846 1976., Zagreb 1976., s. 280, 386, 402, 418.
 Špoljarić, V.: Josip Joža Peternel, dipl. inž. šumarstva (1910 1988). ŠL 9-10, 1989., s. 549-550.
 *** HŠD 1846 1996., s. 255, 257, 262, 264, 269, 276, 277, 279, 441.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ŠPOLJARIĆ, Vladimir: JOSIP JOŽA PETERNEL, dipl. ing. šum. (1910—1988), ŠL 9-10/1989, s.549 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM