HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10919
ime P., Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10919)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1992.
diplomirao9. 11. 1993.

 Sin Vlade, inženjera radiologije, i Katarine r. Čavlek, medicinske sestre. Hrvat, katolik. Osnovnu školu završio je u Krapinskim Toplicama 1982. god. Srednju školu, za stručnog radnika fizioterapeutskog smjera, završio je u Zagrebu 1986. godine.
 Diplomirao je šumarstvo na Šum. fakultetu u Zagrebu 9.11.1993. godine iz područja uzgoja šuma. Napisao je i obrani diplomski rad pod naslovom "Prirodno pomlađivanje prebornih šuma".
 Dne 4.1.1995. zaposlen je kao šum. pripravnik u Šumariji Krapina. Po završenom pripravničkom stažu ostao je u istoj šumariji kao revirnik do 1.11.1997., kad preuzima dužnost voditelja sječe, izradbe i privlačenja drvnih sortimenata u okviru tvrtke Prijevoz i mehanizacija Krapina šumarstvo, prijevoz, trgovina i usluge d.o.o.

 *** ŠL 1-2/95., s. 64.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 701.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM