HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10921
ime PETRAČIĆ, Andrija
zvanje
zanimanje     
dr. oeconomiae publicae, dipl. ing. šumarstva, redovni sveuč. profesor, osnivač Gospodarsko - šumarskoga fakulteta
     


lokacija

rođen22. 10. 1879.Petrinja
doktorirao1907.
umro14. 8. 1958.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu školu završio je u Petrinji, a gimnaziju u Karlovcu 1898.g.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskoj akademiji u Zagrebu od 1898. do 1901. god. Od 1905. do 1907. na sveučilištu u Münchenu specijalizira šumsko uzgojnu i šumsko-botaničku skupinu predmeta pa 1907. biva promoviran na čast doktora "oeconomiae publicae".
 Službovao je kod Šumarskog od sjeka Zemaljske vlade u Zagrebu kod Gradiške imovne općine (Nova Gradiška, Banova Jaruga). U operativi služi do 1911. god. kada je imenovan suplentom na Šum. akademiji u Zagrebu, a 1912. god. imenovan je profesorom. Od 1919. do umirovljenja 1952. god. redovit je prof. na Šum. odjelu Gospodarsko šum., odnosno Poljoprivredno šum. fakul. u Zagrebu za uzgajanje šuma i dendrologiju.
 Vrlo je zaslužan za razvitak visokoškolske šumarske nastave u Hrvatskoj. God. 1919. s prof. Đurom Nenadićem, osnivač je Gospodarskošum. fakulteta u Zagrebu, a 1921. osnovao je Zavod za uzgajanje šuma, Seminar za uzgajanje šuma i Šumski vrt u Maksimiru.
 U dva mandata bio je pročelnik Šum. akademije (1914.-15., 1917.-18.) i dekan Gospodarsko šum., odnosno kasnije Poljoprivredno šum. fakulteta u Zagrebu 1919.-20. i 1939.-40. Bio je i upravitelj Šum. muzeja 1913. do 1917. godine.
 Napisao je oko 50 znanstvenih i stručnih radova i nekoliko udžbenika.
 Bio je dugogodišnji aktivni član HŠD, više puta odbornik, član upravnog odbora i potpredsjednik, a 1917. do 1921. god. urednik Šum. lista, u kojem je objavio velik broj znanstvenih i stručnih radova. Mnogo radova objavio je u Glasniku za šum. pokuse. U Šum. enciklopediji bio je stručni urednik iz područja uzgajanja šuma i suradnik.
 Prof. dr. Andrija Petračić bio je bard hrvatskoga šumarstva i šumarske visokoškolske nastave u Zagrebu.
 U interesu hrvatskoga šumarstva bio je u dobrim odnosima s vlastima, ali i odlučan u zahtjevima u korist struke i profesije. Bio je izvanredan organizator i stručnjak.
 Surađivao je sa stranim znanstvenicima u pitanju geografskog rasprostranjenja naših šuma i pojedinih vrsta u njima (Rubner, Tschermak).
 Odlikovan je Ordenom Sv. Save III. reda (1930.), Jugoslav. krune III. reda (1936.), bugarskim Ordenom za građanske zasluge III. reda (1937.) i Ordenom rada I. reda (1957.).

1Od A. Petračića, 1906: Šumsko sjemenje.. Š.L. 7, s.249 PDF
2Untersuchungen über die selbständige Bestandesausscheidung in Stärke und Nutzholzgüteklassen bei Eiche, Buche und Föhre, (Inaugural Dissertation). München 1908., s. 1-42 + 4 tabele.
3Untersuchungen über die selbständige Bestandesausscheidung von Eiche, Buche und Föhre in Stärke- und Nutzholz-Güteklassen. ; Kgl. Hof-Buchdruckerei Kastner & Gallwey, München 1908. BIB
4Napisao dr. Petračić, 1909: Oidium na hrastovim šumama.. Š.L. 12, s.441 PDF
5Piše Dr. Petračić, 1910: Heinrich Mayr. Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage.. Š.L. 6, s.231 PDF
6Piše Dr. Petračić, 1913: K dvadesetpetgodišnjici pošumljenja krasa u posestrimi Kranjskoj.. Š.L. 5, s.188 PDF
7Rad Frana Ž. Kesterčaneka za Kr. šum. akademiju. Šum. list (Žalobni broj) 1915., s. 12-18.
8Važnost šuma u privatnom i državnom gospodarstvu. Lugarski vjesnik, Zagreb 1917., s. 2-8.
9Bijeli bor (Pinus silvestris) kao šumsko drvo. Ibid., s. 12-14.
10Boja drva. Ibid., s. 24-29.
11Na kojim vrstama drveća pridolazi bijela imela (Viscum album) u Hrvatskoj i Slavoniji. Ibid. s. 43-49.
12Iz života bilja i drveća. Lugarski vjesnik 1918., s. 17-22, 26-30.
13Pučko sveučilišno predavanje dra Andrije Petračića, prof. kr. šum. akademije., 1918: Klima i šuma u međusobnom odnošaju.. Š.L. 9-10, s.197 PDF
14Napisao prof. Dr. Andrija Petračić, 1919: Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljinske i vrijednosne razrede u hrastovim, bukovini i borovim sastojinama.. Š.L. 1-2, s.35 PDF
15Napisao prof. Dr. A. Petračić., 1919: Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga.. Š.L. 11-12, s.339 PDF
16Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga. Šum. list 1919., s. 339-343.
17Priopćio Dr. A. Petračić, 1920: Tršćanske usance za trgovinu drvom.. Š.L. 7, s.129 PDF
18Dr. Petračić, 1922: Prof. A. Bühler: Der Waldbau. Š.L. 8, s.540 PDF
19Prof. dr. Andrija Petračić (Zagreb), 1923: Vrijednost drveta i ugljena za loženje. Š.L. 5, s.271 PDF
20Prof. Dr. Petračić A. (Zagreb), 1924: Štete koza po šumama. Š.L. 2, s.73 PDF
21Uzgajanje šuma I dio, (udžbenik i priručnik). Zagreb 1925., s. 1-308.
22Prof. dr. A. Petračić, 1925: Dragutin D. Veseli: Katekizam o uzgajanju šuma, Sarajevo 1924.. Š.L. 12, s.762 PDF
23Andrija Petračić, 1926: O UZROCIMA ŠUŠENJA HRASTOVIH ŠUMA U HRVATSKOJ I SLAVONIJI. GŠP vol. 01 s. 119
24O uzrocima sušenja hrastovih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji. Glasnik za šum. pokuse 1, 1926, Zagreb, s. 119-127.
25Uzrast i drvna masa hrastovih šuma (Quercus pedunculata). Pola stoljeća šumarstva, Zagreb, 1926., s. 322-331.
26Prof.dr. A. Petračić [Zagreb], 1926: Pomlađivanje naših hrastovih šuma je u opasnosti.. Š.L. 8-9, s.467 PDF
27Andrija Petračić, 1927: Struganje gubarovih legla ne koristi. Š.L. 9, s.422 PDF
28La litterature sur le Karst. Le Karst Yougoslave, Zagreb 1928., s. 149-155.
29Sušenje naših hrastika i nova naša šumarska politika. Ibid., s. 10-12.
30Dr. A. Petračić, 1929: Nada u preporod našega šumarstva.. Š.L. 2, s.57 PDF
31Zaštita biljaka prije sadnje. Godišnjak sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1929., Šum. list 1930., s. 161-172.
32Dr. A. Petračić, 1929: Pridolazak bijele i žute imele na našem drveću.. Š.L. 8, s.316 PDF
33, 1929: Dr. J. Balen: O proredama I.. Š.L. 12, s.508 PDF
34Dr. A. Petračić., 1930: Sušenje naših hrastika i nova naša šum. politika.. Š.L. 1, s.10 PDF
35Dr. A.Petračić, 1930: Zaštita biljaka prije sadnje.. Š.L. 4, s.161 PDF
36Uzgajanje šuma II dio, (udžbenik i priručnik). Zagreb 1931., s. 1-310.
37UZGAJANJE ŠUMA; VLASTITA NAKLADA, ZAGREB 1931. BIB
38Prof. Petračić, 1932: Dr. Josip Balen: Naš goli krš.. Š.L. 1, s.49 PDF
39Prof. Dr. Andrija Petračić, 1932: O vremenu sadnje biljaka s osobitim obzirom na sadnju prolistalih biljaka.. Š.L. 8-9, s.491 PDF
40A. Petračić, 1933: Zaštita brestovih šuma u vezi sa sušenjem brestovih stabala.. Š.L. 4, s.253 PDF
41Prof. Dr. A. Petračić, 1933: D. Veseli: Katekizam o šumarskoj botanici.. Š.L. 4, s.282 PDF
42Prof. Dr. Petračić., 1934: Nova opasnost za lisnate šume.. Š.L. 2, s.66 PDF
43Nova opasnost za lisnate šume. Ibid. 1934., s. 66.
44Prof. dr. A. Petračić, 1934: Štete od hrastovog krasnika (Coraebus bifasciatus) kod uzgajanja hrastovih šuma.. Š.L. 3, s.110 PDF
45Prof. dr. Petračić, 1934: Dr. K. Rübner: Die Pflanzengeographischen-ökologischen Grundlagen des Waldhaus, Neudamm 1934.. Š.L. 7, s.353 PDF
46Andrija Petračić, 1935: Istraživanja o strukturi i prihodu bagremovih kolosjeka. GŠP vol. 04 s. 47
47Andrija Petračić, 1937: Istraživanja o otpornosti izvađenih nezaštićenih lisnatih biljaka protiv osušenja. GŠP vol. 05 s. 219
48Andrija Petračić, 1937: Pokusi ukoliko zaštita nadzemnih dijelova izvađenih sadnica usporuje njihovo osušenje. GŠP vol. 05 s. 264
49Prof. dr. A. Petračić, 1937: † Rude pl. Rukavina.. Š.L. 3, s.155 PDF
50Prof. Dr. A. Petračić., 1937: Dr. L. Tschermak: Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ost-Alpen, Mariabrunn 1935.. Š.L. 3, s.156 PDF
51Pokusi u koliko zaštita nadzemnih dijelova izvađenih sadnica usporuje njihovo osušenje. Glasnik za šum. pokuse 5, 1937., s. 264-270.
52Andrija Petračić, 1938: Zimzelene šume otoka Raba. GŠP vol. 06 s. 3
53Zimzelene šume otoka Raba. Ibid., 1938., br. 6., s. 3-60.
54ZIMZELENE ŠUME OTOKA RABA; GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, ZAGREB 1938. BIB
55Dr. A. Petračić, 1938: Opaska na gornji članak.. Š.L. 6, s.323 PDF
56Prof. Dr. A. Petračić, 1938: Amorpha fruticosa L. kao nov i opasan korov u posavskim šumama.. Š.L. 12, s.623 PDF
57Dr. A. Petračić, 1939: O rastvorbi šušnja uopće, a napose na šljunčano-pjeskovitom tlu.. Š.L. 2, s.57 PDF
58Prof. dr. A. Petračić, 1940: O upotrebljivosti različito razvijenih sadnica.. Š.L. 9, s.433 PDF
59Prof. Dr. A. Petračić, 1941: Šumarsko-dendrološke bilješke iz područja Malinska-Glavotak na otoku Krku.. Š.L. 1, s.1 PDF
60Andrija Petračić, 1942: Šumski i dendrogeografski odnosi na otoku Braču. GŠP vol. 08 s. 179
61Šumski i dendrogeografski odnosi otoka Brača. Glasnik za šum. pokuse, 8, Zagreb 1942.
62Ing. A. Petračić, 1942: Ing. A. Perušić: Prilog rješavanju pitanja kultiviranja našeg Krasa.. Š.L. 3, s.88 PDF
63Ing. A. Petračić, 1944: O najuspješnijem načinu uništavanja gubarevih legla.. Š.L. 3-4, s.72 PDF
64Dr. A. Petračić, 1945: Paralela iz života i rada hrvatskog šumara J. Kozarca i ruskog šumara G. T. Morožova.. Š.L. 1-12, s.24 PDF
65Dr. A. Petračić, 1945: Bagremovi kolosjeci.. Š.L. 1-12, s.40 PDF
66Dr. A. Petračić, 1945: K šezdeset-godišnjici Prof. Dr. Ante Levakovića.. Š.L. 1-12, s.71 PDF
67Andrija Petračić, 1948: Biološki odnošaji mješovitih sastojina crne johe i hrasta lužnjaka. GŠP vol. 09 s. 1
68Biološki odnošaji mješovitih sastojina crne johe i hrasta lužnjaka. Glasnik za šum. pokuse, 1948., br. 9., s. 1-17.
69BIOLOŠKI ODNOŠAJI MJEŠOVITIH SASTOJI NA CRNE JOHE I HRASTA LUŽNJAKA; GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, ZAGREB 1948. BIB
70Andrija Petračić, Milan Anić, 1952: Obični jasen (Fraxinus excelsior L.) u Zagrebačkoj Gori. GŠP vol. 10 s. 25
71Obični jasen (Fraxinus excelsior L.) u Zagrebačkoj gori (sa M. Anićem). Ibid., 1952., br. 10, s. 25-62.
72Uzgajanje šuma Ekološki osnovi, (II. prer. izd.). Zagreb 1955., s. 1-171.
73UZGAJANJE ŠUMA; POLJOPRIVREDNI NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB 1955. BIB
74Andrija Petračić, 1956: Vitalitet sadnica sofore (uz poseban prikaz različito odraslih sadnica). GŠP vol. 12 s. 5
75Vitalitet sadnica sofore. Ibid. 12, 1956., s 5-11.
76Dr. Andrija Petračić, 1956: O stotoj godišnjici rođenja Frana Ž. Kesterčaneka. Š.L. 11-12, s.413 PDF
77Andrija Petračić, 1957: Prilog za poznavanje visinskog prirasta smrekovih (Picea excelsa Link) stabalaca nastalih iz različito razvijenih sadnica iste sjetve. GŠP vol. 13 s. 5
78Prilog za poznavanje visinskog prirasta smrekovih stabalaca nastalih iz različito razvitih sadnica iste sjetve. Ibid., 1957., br. 13, s. 5-17.

nedeterminirano:
79KNJIGE
80
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE
 -- sve u biblioteci HŠD

 *** ŠL 1901, s. 614; 1902., s. 295; 1906., s. 405; 1907., s. 464; 1909., s. 184; 1912., s. 34, 35, 69, 409; 1913., s. 31, 439; 1914., s. 388; 1915., s. 293, 297; 1916., s. 130, 312, 374; 1917., s. 222, 271, 351; 1918., s. 189; 1919., s. 188, 315; 1920., s. 27; 1921., s. 89, 90, 212; 1922., s. 784; 1923., s. 450; 1926., s. 661; 1932., s. 263; 1936., s. 585; 1937., s. 213, 695; 1939., s. 506; 1940., s. 168, 269; 1943., s. 24.
 *** Iskaz članova HSŠD. ŠL 1908., 1915., 1940., 1943.
 Kosović, B.: Oproštaj. ŠL 1916., s. 374.
 *** Izvještaj o radu JŠU za godinu: 1926-27, 1929-30, 1930-31, 1934-35, 1936-37, 1937-38, 1938-40 (prilog ŠL.)
 Borošić, J.: ŠIS, s. 1, 3, 136.
 Ugrenović, A.: Prof. dr. Andrija Petračić, potpredsjednik Jug. šum. udruženja. O njegovoj šezdesetoj godišnjici. ŠL 11, 1939., s. 605-607.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 19, 27, 44, 45, 50, 57, 58, 67, 82, 83, 98, 106, 118, 145, 182, 251, 262.
 Kauders, A.: Šum. bibliografija II, s. 37, 65, 97.
 *** ŠN, s. 56, 67, 97-100, 102, 105-107 111, 116, 118-123, 125, 129, 157, 158, 161, 162, 198, 200, 204, 205, 208, 214, 224, 229, 236, 242, 244, 260, 283, 284, 300, 301, 305, 306, 382, 383, 385, 386, 483-485, 602, 604.
 Klepac, D.: Uređivanje šuma. Zagreb 1965., s. 63, 126.
 *** Povij. šumarstva Hrvatske 1846 -1976., s. 9-11, 20, 27, 28, 32, 39, 48, 50,52, 62, 74, 76, 83, 89, 95, 107, 109, 111, 113, 115, 125, 151, 152, 155, 246, 253, 319, 342, 367-369, 378, 405, 409.
 Anić, M.: Prof. dr. ing. Andrija Petračić. ŠL 1958., s. 349-353, (s bibl.).
 Uredništvo: Odlikovanje dr. A. Petračića. ŠL 7-8, 1957., s. 245.
 Anić, M.: Prof. dr. ing. Đuro Nenadić. Nekrolog. ŠL 11-12, 1966., s. 554 -557.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoist. Slavonije, s. 701, 706, 716, 719.
 Eić, N.: Sjećanje na prof. dr. Andriju Petračića. ŠL 1979., s. 491-492.
 *** ŠE 2, 1983., s. 625-626.
 Perić, N.: Svi rakovački mat. 1882 1995. Impressum, Karl. 1995., s. 7, 213.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj. Vinkovci Zagreb 1996., s. 528, 552.
 *** HŠD 1846 1996, s. 132, 134, 138, 142, 147, 148, 150, 151, 152-155, 157, 158, 160,-162, 167, 168, 171, 177, 178, 185, 189, 193, 198, 208, 209, 218, 220, 237, 269, 272, 292.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost. Zagreb 1997., s. 118, 230.
 *** SŠN sv. 2, 1998., s. 38, 39, 57, 117, 203, 205, 209, 211, 215, 219, 255-257, 366, 422, 480, 662, 676, 677; sv. 3, s. 13, 91, 113, 324; sv. 4, s. 9, 13, 89, 90, 95.
 *** Tko je tko u NDH. Zagreb 1997., s, 323.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 UGRENOVIĆ, Aleksandar: O 60 godišnjici Prof. dr. Andrije Petračića, podpretsjednika Jugoslovenskog šum. udruženja., ŠL 11/1939, s.605 PDF
 ANIĆ, Milan: Prof. dr. ing. Andrija Petračić, ŠL 10/1958, s.349 PDF
 MATIĆ, Slavko: Prof dr ANDRIJA PETRAČIĆ, ŠL 10-12/1987, s.673 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM