HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10924
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. građevine, izvanredni sveuč. profesor
     


lokacija

apsolvirao1968.
diplomirao21. 6. 1969.
magistrirao1980.Fakultet graditeljskih znanosti u Zagrebu
doktorirao1986.Fakultet graditeljskih znanosti u Zagrebu

 U Virovitici završio je osnovnu školu i 1963. gimnaziju. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu (21.6.1969.).
 Zaposlio se u Direkciji za Savu u Zagrebu, gdje je radio na poslovima projektiranja hidrotehničkih objekata. God. 1975.-76. boravio je u Iranu. Po povratku nastavlja raditi u Općem vodoprivrednom poduzeću za slivno područje Sava. Od 1976. do 1978. obavljao je u dopunskom radu poslove asistenta za predmet regulacije na Fakultetu građ. znanosti u Zagrebu, a od 1.3.1978. zaposlio se stalno u Zavodu za hidrotehniku na tom fakultetu, gdje je radio na poslovima asistenta do 1.4.1981. Na istom fakultetu magistrirao je 1980. godine, a disertaciju je obranio 1986.g. U zvanje docenta izabran je 1988., a u zvanje izv. profesora 1992.g.
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu od 1982. predaje kolegij uređivanje bujica i vodogradnje.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM