HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10931
ime P., Marko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10931)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1994.
diplomirao13. 7. 1995.

 Sin Josipov. Hrvat. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Završivši srednju školu (1982.), upisao se na Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 13.7.1995. iz znanstvenoga područja šumske melioracije. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Problematika akumulacijskog jezera Borovik kod Đakova".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM