HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10938
ime PETROVIĆ, Petar  - Pecija
zvanje
zanimanje     
šumarski inženjer, viši šumarski savjetnik, šumarski nadzornik i šumar-književnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10938)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen21. 9. 1877.Otočac
srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1904.
umro9. 1. 1955.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Osnovnu školu završio je u Udbini, u Lici, a gimnaziju u Gospiću.
 Šumarske znanosti učio je u Križevcima (1897.). Studirao je na Šum. akademiji u Zagrebu. Apsolvirao je 1904. godine.
 Privremenim šum. vježbenikom imenovan je 29.3.1908. kod Zemaljske vlade u Zagrebu, 1911. položio je državni ispit, 1913. radio je kao kotarski šumar kod Kotarske oblasti u Vrbovskom, zatim u istom svojstvu premješten je 1914. Kot. oblasti u Ilok, pa Županijskoj oblasti u Osijek, a 1916. Kotarskoj oblasti u Samobor.
 God. 1919. imenovan je šum. inženjerom pri Šum. ravnateljstvu u Zagrebu, gdje je 1922. unaprijeđen u zvanje šum. nadinženjera, 1925.g. za šum. savjetnika, a 21.3.1927. umirovljen je kod Direkcije šuma u Zagrebu.
 Od 24.10.1930. ponovno je u šumarskoj službi kod Šum. odsjeka Banske vlade u Zagrebu u svojstvu šum. savjetnika, 1935. premješten je k Direkciji šuma u Zagrebu, gdje je 1937. unaprijeđen za višeg šum. savjetnika, 1940. imenovan šumarskim nadzornikom, a 1941. godine umirovljen.
 "Bio je križevački i zagrebački đak, živa knjiga uspomena, koja je vezivala staro šumarsko ognjište u Križevcima sa novim u Zagrebu", (Ugrenović, 1925.).
 Obnašao je dužnost člana ispitnog povjerenstva državnih stručnih ispita. Bio je član JŠU, odnosno HŠD.
 Uz članke iz šumarske struke, objavljene u Šum. listu, pisao je i objavio velik broj crtica, humoreski, drama i komedija, većinom iz ličkog seoskog života (Rkač, Ruška, Suza, Duše, Šuma, Mrak, U naviljcima, Pljusak, Čvor, Stojanka, Zemlja i dr.). Komedije i humoreske bile su osobito cijenjene. U drami Šuma, nagrađenoj Demetrovom nagradom, iznosi tijesnu vezu čovjeka sa šumom.
 Članovi JŠU uručili su mu doličan dar u prigodi 25. obljetnice njegovoga književnog rada (1925.). Povrh toga, odlikovan je Ordenom Jugosl. križa IV. reda (1940.).

1Piše Petar Petrović, stud. for., 1900: Neštu o sječi i izvozu drva u Lici.. Š.L. 12, s.674 PDF
2Petrović Petar, 1903: Oskudica na šumskim radnicima. Š.L. 1, s.35 PDF

nedeterminirano:
3NEKI RADOVI
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** Izvješće o Gospodarsko šum. učilištu i ratarnici u Križevcih za šk. god. 1896-97. Križevci 1897., s. 44, 46.
 *** ŠL 1908, 156; 1912, 74; 1913., s. 163; 1924., s. 108; 1916., s. 306; 1919., s. 55, 116; 1922., s. 761; 1925., s. 342; 1927., s. 266; 1931., s. 347; 1935., s. 146; 1936., s. 509; 1937., s. 613; 1938., s. 297, 534; 1940., s. 187, 191, 269; 1941., s. 330.
 Ugrenović, A.: O 25. godišnjici Petra Petrovića. ŠL 3, 1925., s. 184-186.
 *** Zapisnik UO JŠU od 12.II.1925. ŠL 1925., s. 203.
 *** Poziv svim član. ŠL 1925., s. 209.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 3, 20, 57, 90.
 Kauders, A.: Šum. bibl. I, s. 101, 145.
 *** Enc. LZ, 5, 1969., s. 120.
 *** Pov. šumarstva Hrv. 1846. 1976. Zagreb 1976., s. 271, 315, 409.
 *** ŠE 2, 1983., s. 629.
 Husinec, R., Delić, P.: Gospodarsko i šum. učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 115.
 *** SŠN 1, 1998., s. 143.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 UGRENOVIĆ, Aleksandar: O dvadesetpetogodišnjici Petra Petrovića., ŠL 3/1925, s.184 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM