HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10944
ime PEXIDER, Gustav
zvanje
zanimanje     
prof. kemije
     


lokacija

rođen18. 2. 1859.Osijek
umro12. 4. 1931.Novi Vinodolski
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Otac mu je bio profesor, jedan od prvih na hrvatskoj gimnaziji u Zagrebu i Osijeku.
 Srednju školu polazio je u Osijeku i Zagrebu te je, nakon mature, studirao kemiju u Beču i Pragu.
 Završivši studij, bio je profesor kemije na GŠU u Križevcima od 1879. do 1890. Upravu je preuzeo 1890., a ravnatelj križevačkog zavoda bio je od 1892. do 1898., odnosno do prijenosa šumarske nastave iz Križevaca na Šum. akademiju u Zagrebu. Tada je premješten za ravnatelja više realne gimnazije u Osijeku, a 1904. u istom svojstvu u Zagreb, gdje je radio do umirovljenja.
 U Križevcima je predavao opću kemiju i agrikulturnu kemiju (tloznanstvo), a na gospodarskom smjeru još i analitičku kemiju i gospodarsku tehnologiju. Bio je predstojnik kemijskog laboratorija u kome je održavao vježbe. Njegovom inicijativom u Križevcima je početkom ovog stoljeća osnovan Agrikulturno kemijski zavod.
 Objavio je više knjiga iz kemije za učilište u Križevcima i za ostale srednje škole te nekoliko stručnih članaka u Šumarskom i Gospodarskom listu. Svojim je radom sudjelovao u razvoju hrvatske kemije.
 Povodom zagrebačkog potresa (1880.) objavio je raspravu "Die Erdspalten von Resnik und Drenje".
 Bio je član HSŠD. Kao član Upravnog odbora Gospod. društva bio je porotnik na izložbama (Zagreb 1891., Beč 1894., Budimpešta 1896.) na kojima je dobivao diplome za unapređivanje hrvatskoga gospodarstva. Bio je i kulturni vijećnik, dopisni član Zagrebačke trgovačko obrtničke komore i gradski odbornik u Križevcima.
 Za zasluge odlikovan je Ordenom Sv. Save 3. reda 1928. godine.

1Beitrag zur Kentnnis des Agramer Erdbebens. 1880.
2Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivisanje na svojstva tla. Šum. list 1883., s 172-184; 1884., s. 75-83.
3Piše prof. Gustav Pexider, 1883: Šume i kemićna industrija.. Š.L. 3, s.126 PDF
4Piše profesor Gustav Pexider, 1883: Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.. Š.L. 4, s.172 PDF
5Pišu prof. Gustav Pexidr, 1884: Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.. Š.L. 2, s.75 PDF
6Kemija. 1886.
7Kemija za niže razrede srednjih škola. Zagreb, 1887.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1895., s. 503.
 *** Izvješće o Gospodarskom i šumarskom učilištu za šk. g. 1896 97. Križevci 1897.,sv. V. 6, 9, 40 (Pexidr).
 *** Spomenica o pedesetgodišnjem postojanju Kr. višeg gospodarskog učilišta i ratarnice u Križevcu. Križevac 1910., s. 53, 150.
 
 Hradil, D.: Gustav Pexider Srića. In memoriam. ŠL 5, 1931., s. 250-252.
 Kauders, A.: Šum. bibliog. I, s. 19, 98.
 *** ŠN, s. 42.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846. 1976., s. 51, 232, 409.
 Husinec, R., Delić, P.: Gosp. i šum. učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 29, 38, 48, 52, 103, 105.
 *** SŠN sv. 1, 1998., s. 75, 131, 133, 134, 155, 168.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 HRADIL, Dragutin: † Gustav Pexider-Srića., ŠL 5/1931, s.250 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM