HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10946
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
šum. inženjer
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10946)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šumarstvo je završio je na Višoj šum. školi u Bijeloj Vodi (Češka).
 U našim krajevima radio je od 1878. do 1896.g. kao civilni šumarski inženjer u Zagrebu te kod vlastelinstva Thurn Taxis. Radio je i u Bugarskoj, Engleskoj, Švedskoj i u Beču.
 Bavio se impregniranjem bukovih željezničkih pragova (izgradio je postrojenje u Zagrebu). Konstruirao je i stroj za izradbu i impregniranje krovnih daščica na utor. Izumio je i mjerilo za mjerenje dubine mora (morski lot), a konstruirao je sat za mjerenje debljinskog prirasta stabla. Godine 1896. izrađuje model zrakoplova na upravljanje.
 Zaslužan je za uređenje Jubilarne gospodarsko šumarske izložbe u Zagrebu 1891. godine.

1Terrainaufnahmeinstrument. Allgemeine Forst und Jagd Zeitung, Frankfurt a/M 1879., s. 151.
2Pfisters Höhenspiegel. Centralblatt für das gesamte Forstwesen, Wien 1881., s. 206-207.
3Die verbesserte Zuwachsuhr. Oesterreichische Forst und Jagd Zeitung, Wien 1883., s. 122.

nedeterminirano:
4ZAPAŽENIJI RADOVI

 Kauders, A.: Šum. bibl. I, s. 118, 132.
 *** Šum. gospodarstvo Delnice 1960.-80. Delnice 1981., s. 40.
 *** ŠE 2, 1983., s. 630.
 *** Monografija Fužine. Fužine 1985., s. 402-404.
 Lukić, N.: Još nešto o jubilarnoj Gospodarsko šumarskoj izložbi 1891. god. u Zagrebu. ŠL 6-8, 1992., s. 328.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM