HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10951
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10951)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1975.
diplomirao31. 3. 1976.

 Sin Ivana i Adele r. Miler. Hrvat. Katolik. Roditelji su mu bili službenici. Osnovnu školu završio je u 1963., a gimnaziju 1967., obje u Slatini.
 Šumarstvo je diplomirao na Šum. fakultetu u Zagrebu 31.3.1976. godine.
 Do srpnja 1976., pet je godina radio poslove izvan šumarske struke. Od srpnja 1976. do travnja 1980. radio je u Šumariji Nova Kapela, kao pripravnik, referent i upravitelj Šumarije. Od travnja 1980. do srpnja 1985. radio je u Općini Zlatar Bistrica, kao šumarski i lovni inspektor, a od srpnja 1985. do veljače 1994. bio je u Šumariji Zlatar, kao referent za privatne šume i revirnik. Od veljače 1994. do rujna 1996., radio je u Šumariji Donja Stubica, kao upravitelj. U rujnu 1996. godine prelazi na rad u UŠ Zagreb, u Komercijalni odjel, kao stručni suradnik komercijalist.
 Član je DIT, odnosno HŠD.
 Živi u Zlatar Bistrici.
 LITERATURA
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 64. (Pihler!)
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 694.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM