HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10953
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10953)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1995.
diplomirao1. 7. 1996.
magistrirao DA
doktorirao DA
trenutno, od Šumarski institut Jastrebarsko
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Hrvatski šumarski institut

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vladimira, zanimanjem liječnika. Završio je matematičko usmjerenje u CUO Požega (1989.) i upisao se na Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 1.7.1996. iz uređivanja šuma. Napisao je i obranio diplomski rad naslova "Mogućnost procjene sastojinskih veličina na principu linearne izmjere na aerosnimkama".

1Pernek, M., Pilaš, I., Potočić, N., 2002: Kisela magla - čimbenik stradavanja šuma?. Š.L. 9-10, s.533 PDF
2Pilaš, I., Potočić, N., 2004: Odnos unutarsezonskih varijacija prirasta debla, električnog otpora kambijalne zone i podzemne vode u sastojini hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Š.L. 5-6, s.255 pdf
3Pilaš, I., Seletković, A., 2004: Analiza režima podzemnih voda našičkih nizinskih šuma primjenom GRASS GIS alata. Š.L. 7-8, s.363 pdf
4Pernek, M., I. Pilaš, 2005: Gradacije gubara - Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.263 pdf
5Boris Vrbek, Ivan Pilaš, Tomislav Dubravac, 2005: Praćenje kvalitete vode u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba protočnim lizimetrima. Š.L. 13, s.* pdf
6Ivan Pilaš, Tihomira Gojmerac, Boris Vrbek, Tomislav Dubravac, 2005: Unaprjeđenje monitoringa podzemnih voda u nizinskim šumskim ekosustavima Hrvatske korištenjem GIS-a i geostatistike.. Š.L. 13, s.* pdf
7Roth, V., T. Dubravac, I. Pilaš, S. Dekanić, Z. Brekalo, 2009: Krupnoća žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea Liebl.), kao čimbenik rasta i razvoja sadnica. Š.L. 5-6, s.257 pdf
8Perić, S., J. Medak, I. Pilaš, B. Vrbek, M. Tijardović, 2009: Prvi rezultati istraživanja mogućnosti revitalizacije kamenoloma Očura i autohtonim vrstama drveća i grmlja. Š.L. 5-6, s.309 pdf
9Pilaš,I., Š.Planinšek, 2011: Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora potrajnom gospodarenju. Š.L. 13, s.* pdf
10Vrbek, B., I. Pilaš, 2011: Istraživanje promjena nekih kemijskih i fizikalnih osobina u tlu pod šumom bora i bagrema na području Đurđevačkih pijesaka. Š.L. 13, s.* pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM