HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10955
ime P., Janoš
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10955)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1957.
diplomirao26. 3. 1958.

 Sin Janoša i Ane r. Pićer. Mađarske je nacionalnosti, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u rodnome mjestu, a na osiječkoj gimnaziji maturirao je 1951.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 26.3.1958.
 Odmah po diplomiranju zaposlio se u Sekciji za uređivanje šuma u Osijeku. Sredinom 1960.g. prešao je u Šumariju Valpovo, ŠG Osijek, na radno mjesto referenta za uzgoj šuma. U periodu 1964. i 1965., bio je na privremenom radu u Švedskoj. Početkom 1966. zapošljava se u Šumariji Kloštar Podravski, ŠG Koprivnica, kao referent za uzgoj, te kasnije, kao referent za eksploataciju šuma. Od 1972. godine radio je kao referent za građevinarstvo i investicije, u pogonu za šumarstvo, (kasnije OOUR za šumarstvo), u Đurđevcu. Početkom 1984., imenovan je za upravitelja Šumarije Kloštar Podravski, a početkom 1991., za upravitelja Šumarije Repaš, gdje je radio do umirovljenja 1.4.1993.
 Živi u Đurđevcu (1997.).

 *** ŠN, s. 369; SŠN 2, s. 690 (Jovan).
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM