HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10957
ime P., Zvonko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1992.
diplomirao23. 12. 1993.
karijera1. 7. 1994.Karlovac

član HŠD ogranak
Karlovac

22.12.1994

HŠM-Šumarija Duga Resa

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Franje i Ane r. Babić. Hrvatske je nacionalnosti i državljanstva, katolik. Otac mu je radnik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Doboju 1981., a i srednju Prometnu školu, 1985. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, 23.12.1993. iz zaštite prirode. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Vegetacijske sanacije kamenoloma".
 Prvo zaposlenje dobiva 1.7.1994. u UŠ Karlovac u Odjelu za uređivanje šuma. Nakon pripravničkog staža, imenovan je revirnikom u Šumariji Draganić, a 1.5.1995. upraviteljem Šumarije Krnjak UŠ Karlovac. Na toj se dužnosti nalazio i početkom 1998. godine.

 *** ŠL 1-2/95., s. 65.
 *** Posl. izvješće "HŠ" 1995., s. 63.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 702.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM