HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10963
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
profesor, honorarni nastavnik na Poljoprivredno šumarskom fakultetu u Zagrebu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10963)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1913.
diplomirao1914.

 Diplomirao je 1914. grupu prirodopis na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1914. do 1920. nalazi se na ratištu, a zatim u zarobljeništvu u Italiji i logoru u Veroni.
 Po povratku zaposlio se kao asistent u Zavodu za primijenjenu zoologiju u Zagrebu, a od 1935. do 1945. upravitelj je toga zavoda. Istodobno od 1935. do 1941. bio je referent za ribarstvo Banske uprave u Zagrebu. Nakon II. svj. rata (1945.-50.) direktor je Instituta za slatkovodno ribarstvo u Zagrebu. Godine 1950. odlazi u mirovinu.
 Od 1936. do 1949. predavao je honorarno studentima šumarstva ribarstvo kao preporučeni predmet.
 Napisao je velik broj radova iz ribarstva, lovstva i ornitologije.

 *** ŠN, s. 122, 385, 489-490.
 Kauders, A.: Šum. bib. I, s. 238, 252.
 Frković, A.: Bibliogr. LRV 1892 1991., Zagreb 1993., s. 143, 156, 157, 162, 191, 228, 250, 302, 337, 432, 465, 470.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM