HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10964
ime P., Igor
zvanje
zanimanje     
mr.sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10964)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1988.Osijeksrednja matematička
apsolvirao1995.
diplomirao20. 6. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebudipl. ing. šumarstva
magistrirao15. 5. 2009.Veterinarski fakultet Zagrebmagistar nauka

član HŠD ogranak
Osijek

2009

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Darda

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Joze, doktora veterinarske medicine i majke pravnice. Hrvat.
Završivši u Osijeku srednju školu matematičko usmjerenje (1988.), upisao se na Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao je 20.6.1996. iz lovstva. Napisao je i obranio diplomski rad naslova "Prirodna i dodatna hrana za uzgoj divljih svinja u lovištu "Mačkovac"".
Magistrirao 15. 5. 2009. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Biologija i patologija divljači s temom "Čimbenici uspješnosti suzbijanja Fascioloides magna u uzgoju jelenske divljači".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM