HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10968
ime P., Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10968)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1984.
diplomirao1985.

član HŠD ogranak
Našice

24.07.1992

Šumarija Slatina

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Stjepana i Sandre r. Milaković. Hrvat, ateist. Potječe iz službeničke obitelji. U Slatini završio je osnovnu školu 1974., i gimnaziju 1978.g.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Beogradu 1985.
 Nakon odrađenog pripravničkog staža zapošljava se kao inženjer operative na iskorišćivanju šuma, zatim radi kao stručni suradnik za elektronsku obradu podataka u ŠG "Papuk" Slatina. Nakon tri godine rada, postavljen je za pomoćnika upravitelja Šumarije Slatina, a od 1993. upravitelj je Šumarije Ćeralije, UŠ Našice. Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM