HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10972
ime PLAVŠIĆ, GOJKOVIĆ, Nevenka
zvanje
zanimanje     
ing. agr., dr. poljoprivr. znanosti s područja botanike, sveuč. profesor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10972)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena11. 6. 1919.Zagreb
apsolvirala1942.
diplomirala1943.
doktorirala1953.
umrla14. 11. 1991.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Kći dr. Gavrila Gojkovića, hrvatskog podbana i Emilije, r. Kušević.
 Osnovnu školu i realnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Na Poljoprivrednom odsjeku Poljoprivredno šum. fakulteta diplomirala je 1943.g. Nakon diplomiranja, do kraja godine volontira u Zavodu za botaniku Poljoprivredno šum. fakulteta u Zagrebu, a od 1.1.1944. asistentica je u zavodu. Doktorirala je 1953. god., a od 1957. predaje na istom fakultetu, u svojstvu honorarnog nastavnika, botaniku za agronome i šumare. Od 1960. predavala je, u svojstvu honorarnog docenta, poljoprivrednu botaniku i botaniku za stočare. Habilitirala je iste godine, pa je od 1961. u zvanju docenta tada osamostaljenog Poljoprivr. fakulteta. Izvanredni je profesor od 1967., a redoviti od 1972.g.
 Od 1960. do odlaska u mirovinu 1989. prof. dr. Nevenka Plavšić bila je predstojnik Odjela za poljoprivrednu botaniku i voditelj više znanstveno istraživačkih tema.
 Bila je na studijskom boravku u ČSR (1957.), na XV. Internacionalnom kongresu u Nici (1958.), zatim u Bratislavi, u Danskoj i Poljskoj (1959.), na simpoziju u Berlinu itd.
 Održala je velik broj referata na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji (34) i inozemstvu (17).
 Napisala je i objavila velik broj znanstvenih i stručnih radova iz svoje uže specijalnosti, ali napisala je i nekoliko članaka koji se odnose na šumarsku problematiku. Ukupno je objavila kao autor ili koautor 68 znan stvenih, 42 stručna rada, 4 udžbenika i jednu knjigu. Posebno valja pripomenuti da je obradila velik broj pojmova, poglavito iz botanike, za prvo izdanje Šumarske enciklopedije.
 Zanimala se i hortikulturnom problematikom. Tijekom svoga znanstvenog rada bavila se morfološkofiziološkim, florističkim, fitocenološkim istraživanjima te problemima zaštite prirode, čovjeka i njegova oko
 liša, kao i kartiranjem vegetacije Republike Hrvatske.
 Odlikovana je državnim Ordenom rada sa zlatnim vijencem.

1Polunametnici na našem drveću. Priroda 1, Zagreb 1949., s. 2022.
2Utisci sa XV Internac. hortikulturnog kongresa u Nici. Hortikultura 3, Zagreb 1958., s. 49-50.
3List. Ibid. sv. II.
4Majčina dušica (Thymus serpillum), Ružmarin (Rosmarinus officinalis), Trska (Phragmies communis), Trstika (Arundo donax). Ibid., sv. II.
5Sistematika nižih biljaka. Gljive Fungi, (skripta), Zagreb 1959., s. 15-48.
6Cvijet i cvat. Ibid., s. 186-189.
7Imela bijela (Viscum album L.), Imela žuta (Loranthus europaeus L.), Imelica (Arceuthobium oxycedri MB.), Eritroksilon (Erythroxylon Coca Lam.), Kavovac (Coffea L.), Kužnjak (Datura arborea L.), Kamelija (Camellia L.), Kerija (Kerria japonica DC.). Šum. enciklopedija sv. I, Zagreb 1959., s. 355, 584, 723, 726.
8Park u Želazowoj Woli (Poljska). Hortikultura 1-2, Zgb 1960., s. 9-13.
9Arboretum Mlinjani. Hortikultura 1-2, Zagreb 1961., s. 17-23.
10Plavšić-Gojković, N., 1968: Zbornik biotehniške fakultete univ. v Ljubljani (D. Mlinšek — Podmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog mladika u prašumi na Rogu).. Š.L. 3-4, s.159 PDF
11Plavšić — Gojković, N., 1971: J. Kovačević: »Poljoprivredna fitocenologija«. Š.L. 9-10, s.339 PDF
12Plavšić — Gojković, N., Plavšić, M. i Golubović, U., 1972: Prilog poznavanju biljno-sociološkog sastava i elemenata građe prašumskog rezervata Čorkova Uvala (Nacionalni park Plitvička jezera). Š.L. 9-10, s.348 PDF
13Plavšić — Gojković, N., 1972: O simpoziju »Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočno-alpsko-dinarskog područja«, Sarajevo 1969, prikaz .. Š.L. 9-10, s.397 PDF
14N. Plavšić-Gojković i V. Gaži-Baskova, 1974: Početna istraživanja dinamike i sukcesije vegetacije na trajnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« (Šumarija Lipovljani). Š.L. 1-2, s.41 PDF
15Vegetacijska karta SRH, sekcija P. Slatina, (s Gaži, V., Dubravec, K., Hulina, N., Pelcer, Z., Medvedović, J.). Zagreb 1983.

nedeterminirano:
16RADOVI IZ ŠUMARSTVA
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 183, 189, 490-492.
 *** Povijest šum. Hrv. 1846 1976., Zagreb 1976., s. 37, 418.
 *** ŠIM, s. 141, 178.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM