HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10973
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski natpovjerenik, kotarski šumar
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10973)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1891.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Šumarstvo je apsolvirao 1891. na GŠU u Križevcima.
 Za vrijeme službovanja često je premještan: kao kotarski šumar premješten je 1899. iz Kutjeva Kotarskoj oblasti u Križevcima sa sjedištem u Vrbovcu; zatim je služio pri Kotarskoj oblasti na Sušaku, Županijskoj oblasti u Zagrebu, Kotarskoj oblasti u Ludbregu, a 1904., u statusu zemaljskih šum. činovnika u Kostanjevcu i Jastrebarskom. Od 1906. do 1918. radio je kao kotarski šumar u Zagrebu i Sv. Ivanu Zelini. U međuvremenu bio je u mirovini (1914. 1915.). God. 1918. premješten je u Gospić, gdje je imenovan šum. natpovjerenikom, zatim u Gračac, a 1920. u Zagreb. Ponovo je umirovljen 1921. kod Političke uprave, ali je 1925. postavljen za šumarskog natpovjerenika i referenta kod poglavara Kotara Čazma, gdje je 1926. konačno umirovljen.
 Objavljivao je stručne radove u Šum. listu (1907. 1914.) i posebne knjige. Pisao je o stranoj dendroflori, a objavio je i nekoliko prijevoda strane stručne literature da bi se naši praktičari upoznali s uzgojnim postupcima naprednijeg dijela europskoga šumarstva. Uz prijevod predavanja dr. L. Dimitza o praktičnim ciljevima šumske estetike (1910.), tada rijetko zastupljene teme u Šum. listu, dao je i svoj komentar o mogućnosti primjene u našim šumama, zalažući se za zaštitu prirode.
 Bio je član HSŠD, kasnije JŠU, do umirovljenja.

1Piše N. Pleša, 1907: Tisovica.. Š.L. 11, s.393 PDF
2Pleša Kosinjković, N.: Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku kozu. Zagreb 1908.
3Pleša Kosinjković, N.: Pilanska i drvarska industrija u Srbiji god. 1908. Šum. list 1910., s. 52-58.
4Od šumarnika Franje Brodika u Rožnovu, Moravska. Napisao N. Pleša-Kosinjković, šumar, 1909: Kružni sijek.. Š.L. 1, s.22 PDF
5Pleša Kosinjković, N.: Ozbiljna pogibelj opstanka naših šuma. Zagb 1910.
6Pleša Kosinjković, N.: Ozbiljna pogibelj opstanka naših hrastika od hrastove medljike. Zagreb 1910.
7Priopćuje N. Pleša Kosinjković. šumar, 1910: Pilarska i drvna industrija u Srbiji godine 1908. Š.L. 2, s.52 PDF
8Priopćuje N. Pleša-Kosinjković, šumar, 1910: Gorostasno drveće Kalifornije.. Š.L. 4, s.148 PDF
9Od šumarnika i sl. Tiemana u Göttingenu. — Preveo Nikola Pleša-Kosinjković, šumar, 1910: Pročišćenje gustih bukovih mladika i bukovih nasada iz sjemena.. Š.L. 5, s.182 PDF
10Od Dr. Ljudevita Dimitza. Preveo i popratio N. Pleša-Kosinjković, šumar, 1910: Razvoj i praktični ciljevi šum. estetike.. Š.L. 6, s.201 PDF
11Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffela priredio N. Pleša-Kosinjković, šumar, 1912: Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena obća i naposebna pravila proredjivanja.. Š.L. 8-9, s.335 PDF
12Po predavanju c. kr. šumar, nadsavjetnika Adalberta Schiffel-a priredio N. Pleša-Kosinjković, šumar, 1912: Temelji uzgoja šum. sastojine i odatle izvedena opća i naposebna pravila proredjivanja.. Š.L. 10, s.378 PDF
13Napisao N. Pleša-Kosinjković, šumar, 1913: Praktična uporaba progresivno padajućega prirasta.. Š.L. 11, s.472 PDF
14, 1914: Uzgoj mješovitih sastojina od smreke i bukve, te od bora i bukve.. Š.L. 1, s.21 PDF
15Pleša Kosinjković, N.: Namaknuće krme. Zagreb 1917., s. 1-47.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1899., s. 207; 1900., s. 481; 1902., s. 450; 1903., s. 131; 1904., s. 342; 1906., s. 39; 1908., s. 352; 1917., s. 395; 1918., s. 349; 1919., s. 55; 1920., s 27; 1921., s. 210; 1925., s 697; 1926., s. 220.
 *** Iskaz član. HSŠD. ŠL 1908, 1915.
 *** Pleša Kosinjković, N.: Uzgoj i držanje koza obzirom na švicarsku kozu. Zagreb 1908., (recenzija). ŠL 1908., s. 158-159.
 *** Pleša Kosinjković, N.: Ozbiljna pogibelj opstanka naših hrastika od "Oidium quercinum croaticum", (rec.). ŠL 1910., s. 351-352.
 *** Izvještaj JŠU o radu 1926/27. Zagreb 1927., s. 30, (prilog ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 19, 148.
 Kauders, A.: Šum. bibl. I, s. 45, 50, 54, 55, 59, 83, 92, 106, 118, 193, 194, 212, 252, (Pleša, Pleša Kosinjković).
 Knežević, Đ.: Omorika, smreka ili smrča? ŠL 1959., s. 134-141.
 *** ŠN, s. 52; SŠN 1, 1998., s. 143.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoist. Slavonije, 1974., s. 706.
 *** Povij. šumarstva Hrvatske 18461976., s. 27, 69, 94, 95, 325, 326, 409 (Pleša, Pleša Kosinjković).
 Husinec, R., Delić, P.: Gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima. MH Križevci 1995., s. 93.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM