HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10975
ime P., Goran
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10975)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao10. 7. 1992.

član HŠD ogranak
Karlovac

20.09.2004

Stenavert d.o.o.

diplomirani inženjer šumarstva
, 2012
Exportdrvo d.d

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Božidara i Nade r. Marinić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je dipl. ing. šumarstva, a majka umirovljena službenica. Osnovnu je školu završio u Vrbovskom, a srednju u Matemat.informat. centru u Delnicama 1984.g.
 Na Šumarski fakultet u Zagrebu upisuje se u jesen 1984. Diplomirao je iz područja iskorišćivanje šuma 10.7.1992., obranivši diplomski rad pod naslovom "Daljinski transport drva kamionima s poluprikolicom".
 U službu je primljen 1.8.1992. u Šumariju Klana UŠ Delnice. Nakon pripravničkog staža, 15.9.1993. raspoređen je u istoj šumariji na radno mjesto revirnika, koju dužnost obavlja i u Šumariji Rijeka od 1.2.1994. do 30.5.1994. Nakon nepune dvije godine rada u šumarstvu, radni odnos zasniva u "Exportdrvu" d.d. Zagreb kao glavni komercijalni referent u Odjelu šumskih proizvoda Poslovnice Rijeka u Rijeci. Na tom je radnom mjestu bio i pri sastavljanju životopisa (1997.).
 Član je HŠD. Živi u Brnčićima, općina Kastav kod Rijeke.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 71.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kot..., Zagreb 1997., s. 209, 231.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 701.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM