HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10976
ime P., Ivan  - Curl
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šum. savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10976)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao4. 12. 1953.
karijera1. 1. 1954.DI Vrbovsko

 Sin Ivana i Josipe rođ. Curl. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio rudar (u SAD), a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u Delnicama 1939. Šest razreda gimnazije polazio je u Delnicama, a sedmi i osmi razred u Vukovaru, gdje je maturirao 1948.g.
 U jesen iste godine upisuje se na Poljoprivredno šum. fakultet u Zagrebu. Apsolvirao je škol.g. 1952.-53., a diplomirao je na Tehničkom odsjeku Šumarskog odjela 4.12.1953.
 Prvo zaposlenje dobiva u Tvornici savijenog namještaja u Vrbovskom (1.1.1954.). Iste godine odlazi na odsluženje vojnog roka. Vrativši se iz vojske, uposlio se u Zanatskom poduzeću "Jela" Delnice (1955.), gdje radi pet godina.
 Kad je došlo do reorganizacije šumarstva 1960., trajno napušta rad u drvnoj industriji i prelazi u netom osnovano ŠG Delnice na radno mjesto referenta mehanizacije. Kako je to vrijeme intenzivnog uvođenja mehanizacije u šumarstvo, deset godina (1960. 1970.) organizira i vodi stručne tečajeve i seminare za rukovanje motornim pilama lančanicama šumskih radnika područnih šumarija te uvođenje ostale mehanizacije u šumarstvo. Usporedo s tim organizira prva natjecanja šumskih radnika sjekača. Jedan je od organizatora I. republičkog natjecanja šumskih radnika s motornom pilom održanog na Petehovcu (Delnice) 1964. godine, III. saveznog natjecanja u Golubinjaku (Lokve) 1965. i svih natjecanja drvosječa unutar ŠG Delnice.
 Narednih deset godina u dva je mandata upravitelj Šumarije Ravna Gora (1970. 1980.), u kojoj među prvima u ŠG Delnice uspješno uvodi mehanizaciju u drugu fazu iskorišćivanja šuma. Za vrijeme rada u Šumariji Ravna Gora zastupnik je u hrvatskom Saboru (1974. 1978.). God. 1980. vraća se u RZ Zajedničke službe, primivši radno mjesto rukovoditelja Službe za razvoj. U toj službi nastavlja sa humanizacijom rada, elaborira i obrazlaže ekonomske podatke za izgradnju centralnoga mehaniziranoga stovarišta i prati izvođenje izgradnje. Tu započinje i organizira studiju o iskorištenju otpada sa stovarišta i pilane. Godine 1983. imenovan je pomoćnikom direktora gospodarstva. Kad je osnovano Prim.-gor. ŠG Delnice (1985.), član je poslovnog odbora, koju dužnost je obavljao sve do osnivanja JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb. Tada je (1991.) u UŠ Delnice postavljen za savjetnika direktora, sa koje je dužnosti umirovljen (1993.).
 Za izuzetne zasluge u širenju tehničke kulture i pokretanje, organizaciju i unapređenje natjecanja šumskih radnika dipl. ing. Ivan Pleše primio je više diploma i plaketa Narodne tehnike Hrvatske, a za doprinos šumarskoj struci dobio je još i nagradu "Boris Kidrič" i srebrnu plaketu Predsjedništva Narodne tehnike Jugoslavije (1973.), povelju Savjeta za šumarstvo i industriju za preradu drva Savezne privredne komore (1976.) i Orden rada sa srebrnim vijencem (1977.).
 Član je HŠD. Živi u Delnicama.

1Iskorišćivanje šuma, (s Blažević, J. i Polić, A.). ŠG Delnice 1960 1980. Delnice 1981., s. 243-266.
2Šumarija Ravna Gora. Deset godina razvitka Šumskog gospodarstva Delnice. Delnice 1970., s. 157-160.

 *** ŠN, s. 368; SŠN 3, 1998., s. 336.
 *** Deset godina razvitka ŠG Delnice, Delnice 1960., s. 181.
 *** HŠD 1846 1996, s. 299.
 Klepac, D.: Iz šum. povijesti Gorskoga kotara..., Zagb 1997. s. 209, 231.
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM