HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10977
ime P., Marijan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10977)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao29. 3. 1983.

član HŠD ogranak
Delnice

1993

ispisan

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Marijana i Sonje r. Muvrin. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Roditelji su mu bili službenici. Osnovnu i srednju školu završio je u Delnicama, maturiravši na Gimnaziji "Ilonka Golik" 1974. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 29.3.1983. godine.
 Već prije negoli je završio studij, 16.8.1982. zapošljava se kao pripravnik u Odjelu za uređivanje šuma i projektiranje u šumarstvu ŠG Delnice. Nakon godinu dana primljen je u stalni radni odnos kao taksator uređivanja šuma. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, od 1.1.1991. radi kao samostalni taksator u Odjelu za uređivanje šuma UŠ Delnice.
 Odličan je poznavalac i pasionirani sakupljač gljiva. Osnivač je i dugogodišnji predsjednik Gljivarske udruge "Marohljin" Delnice, redovno održavajući predavanja o gljivama. Uzgajivač je i malih kućnih životinja te ribolovac.
 Član je Hrvatskoga šumarskoga društva i predsjednik Gradskoga vijeća Grada Delnice.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 67.
 Pleše, V.: Marijan Pleše šumar svestranih interesa. Časop. Hrv. šume br. 53., Zagreb 1995., s. 22.
 *** HŠD 1846 1996., s. 405
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara..., s. 73, 209, 231.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 696.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM