HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10978
ime P., Matija
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10978)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1975.
diplomirao6. 5. 1976.
karijera šumarija Delnice
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Dragutina i Dragice r. Šnajder. Hrvat. Otac mu je bio radnik, a majka učiteljica. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Delnicama, maturiravši na Srednjoj šum. školi 1970.g.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Kako je kao student radio u šumarskoj operativi, diplomirao je na ŠG odjelu 6.5.1976.
 Prvo zaposlenje dobiva u ŠG Delnice Šumarija Delnice, gdje ostaje cio svoj dosadašnji radni vijek. Nakon obavljenog pripravničkog staža, najprije je imenovan referentom za iskorišćivanje šuma, a osnivanjem Prim.gor. ŠG Delnice postaje upraviteljem RJ Šumarije Delnice OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Delnice.
 Ustrojem JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb dobiva radno mjesto revirnika za GJ "Delnice", a od 1.1.1992. upravitelj je Šumarije Delnice delničke UŠ. Na vlastiti zahtjev, zbog zdravstvenih razloga, 1.7.1997. napušta to radno mjesto, primivši dužnost stručnog suradnika za uzgoj šuma u Odjelu za proizvodnju UŠ Delnice.
 Dugogodišnji je član HŠD, podružnice Delnice.

1Idžojtić, M., Pernar, R., Kauzlarić, Ž., Abramović, M., Janković, D., Pleše, M., 2003: Intenzitet zaraze obične jele (Abies alba Mill.) imelom (Viscum album L. ssp. abietis (Wiesb.) Abrom.) na području Uprave šuma podružnice Delnice. Š.L. 11-12, s.545 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2/95., s. 67.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 64.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kot..., Zagb 1997., s. 75, 76, 209, 231.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM