HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10981
ime P., Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10981)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1973.
diplomirao1974.
karijera1. 6. 1974.šumarija Delnice

član HŠD ogranak
Delnice

1993

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Ivana i Anice r. Majnarić. Hrvat, rimokatoličke vjere. Otac mu je bio službenik, a majka kućanica. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Delnicama. Maturirao je na Gimnaziji "Ilonka Golik" 1969. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šum. fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 1974. Polaznik je poslijediplomskoga studija iz ekonomije i organizacije rada na istom fakultetu.
 Po završetku studija prvo zaposlenje dobiva u ŠG Delnice Šumarija Delnice, 1.6.1974. Nakon pripravničkog staža radi kao referent za uzgajanje i iskorišćivanje šuma, zatim kao tehnički rukovodilac šumarije. U
 Šumariji Delnice proveo je osam godina, i 1983. imenovan je upraviteljem Šumarije Skrad. Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem Prim.gor. ŠG Delnice, prelazi na dužnost pomoćnika direktora za proizvodnju u OOUR-u za iskorišćivanje šuma Delnice (1985. 1990.). Kad je osnovano JP "Hrvatske šume", bio je postavljen na godinu dana za upravitelja Šumarije Delnice (1991.). Od 1992. do 1995. stručni je suradnik za uzgajanje šuma Odjela za proizvodnju UŠ Delnice, a od 1.11.1996. god. zamjenik je upravitelja u istoj upravi.
 Član je HŠD, ogranak Delnice.

 *** ŠL 1-2/95., s. 66.
 Klepac, D.: Iz šumarske povijesti Gorskoga kotara, s. 75, 77, 209, 231.
 *** SŠN 2, Zagreb 1998., s. 694.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM