HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10982
ime P., Bartol
zvanje
zanimanje     
maceljski šumar, šum. nadsavjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10982)   IZMJENE         ISPISlokacija
 Gimnaziju je završio u Zagrebu, a daljnje školovanje nastavio je u Višem odjelu GŠU u Križevcima, gdje je 1893. apsolvirao šumarstvo.
 U službi je bio često premještan zbog svoga zaštitničkog odnosa prema šumi. Bio je šumar uzgajivač. Od 1893. do 1896. službovao je u Križevcima, Vrbovcu, Pisarovini i Zagrebu, a 1896. dekretom bana Khuena Hedervary-a premješten je u Pakrac. Od 1899. narednih sedam godina bio je kotarski šumar u Čabru, Jastrebarskom, Čazmi, Pisarovini i Ogulinu, a od 1906. kotarski šumar i šum. nadzornik na području Krapine, Pregrade i Klanjca, te dijela Zlatara. Tada je zavolio Maceljsku goru i njezine šume i njegovao ih sve do 1945. Naime, u njima je radio i poslije 1927. kad je umirovljen kod Direkcije državnih šuma u Zagrebu. Za službovanja u Čabru i Gorskom kotaru bavio se i lovstvom objavivši više priloga u tadašnjem "LR vjesniku".
 U međuvremenu (1921.-1926.) premještan je u Vukovar, Ogulin, Gospić i Veliku Goricu.
 "Punih 39 godina radio je u Maceljskoj gori, te ga s pravom možemo nazvati maceljskim šumarom. Prvo gospodarsko razdjeljenje, geodetska izmjera, prve gospodarske osnove njegovo su djelo. Otvarao je puteve i ra dio na izgradnji šumske pruge Macelj-Gjurmanec... Mnoge već srednjodobne sastojine ariša i smreke podignute njegovim trudom i zalaganjem ostati će trajan spomenik pioniru uzgajivaču," (A. Jung, 1958.).
 U LRV surađivao je od 1901. do 1911. Bio je član HSŠD i društvo mu, uz ostale, izražava na 22. redovitoj skupštini (1898.) zahvalnost na trudu oko uređenja Šumarskoga muzeja.
 Bio je predsjednik ispitnih povjerenstava za lugarsku i lovonadzornu službu u Varaždinu.

1Ogromna vučica. LRV 2, 1901., s. 24.
2Nenadani lov na kurjaka. LRV 9, 1901., s. 107.
3Zakašnjeli pijev tetrijeba u Lividragi. LRV 11, 1901., s. 131.
4Lovišta upravnog kotara Čabar. LRV 12, 1902., s. 141-142.
5Divlje svinje u Hrv. Zagorju. LRV 3, 1909., s. 35-36.
6Pazitelj lova i lugar nastrijeljen. LRV 6, 1911., s. 70-71.

 *** ŠL 1896., s. 372; 1899., s. 207; 1902., s. 762; 1903., s. 283; 1905., s. 462; 1906., s. 164, 405; 1909., s. 264; 1917., s. 127; 1919., s. 54; 1920., s. 236, 369; 1921., 210; 1923., s. 568; 1924., 154; 1925., s. 135, 556; 1926., s. 220; 1927., s. 266; 1940., s. 269; 1943., s. 24; 1998., s. 557; 1914., s. 45.
 *** Iskaz član. HSŠD. ŠL 1908., 1915.
 *** Izvještaj JŠU o radu u 1926/27. Zagreb 1927., s. 30, (Prilog ŠL).
 Borošić, J.: ŠIS, s. 19, 148.
 Jung, A.; Bartol Pleško (In memoriam). ŠL 10, 1958., s. 354.
 *** ŠN, s. 52, SŠN 1, 1998., s. 143.
 Frković, A.: Bibliografija LRV 18921991., s. 125, 144, 151, 284, 337, 432.
 *** HŠD 1846 1996., s. 102.
 Klepac, D.: Iz šum. povij. Gorskoga kot..., Zagreb 1997., s. 179, 231.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Jung, A.: Bartol Pleško, ŠL 10/1958, s.354 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM